4 anledningar till att outsourca företagets IT-miljö


Om vi inte visste det förut har vi nu blivit smärtsamt medvetna om att det enda vi vet om framtiden är att vi inte vet. Med Qlosr to Business omvandlar vi stora fasta kostnader för exempelvis investeringar i IT-infrastruktur , IT-säkerhet eller kostnader för drift och support till en månadskostnad som följer verksamhetens behov för stunden.

Med en fast kostnad för hela eller delar av IT-behovet, får din verksamhet inga oförutsedda kostnadsökningar och du kan löpande justera kapacitet och servicenivå utifrån företagets behov för stunden. Därigenom kan företaget kapa kostnader vid stora tapp och snabbt accelerera igen när framtiden ser ljusare ut.


Vad skulle din verksamhet tjäna på att outsourca IT-miljön?

 1. Kostnadseffektivitet
  Med en stabil partner som redan har den infrastruktur som krävs behöver ni inte göra egna, stora investeringar och kan dra nytta av leverantörens kunskaper och kapacitet. Investeringsbehoven blir därmed mindre.

 2. Flexibilitet när behoven förändras
  I ovissa tider är det svårt att veta hur man ska anpassa sin IT-miljö för framtidens behov. En IT-partner kan ofta erbjuda hela eller delar av IT-behovet på månadsbasis utan att verksamheten behöver binda upp sig över ett eller flera år för användare som anställs tillfälligt eller permitteras tillfälligt.

 3. En effektivare organisation
  Med en extern helpdesk eller IT-drift kan era medarbetare få det stöd och den tillgänglighet de behöver utan att interna resurser behöver lägga tid på saker som inte hör till kärnverksamheten. Behovet av stöd varierar ofta över tid och i den egna organisationen är det svårt att både ha rätt kapacitet och rätt kompetens tillgänglig när den behövs. Med en extern partner får verksamheten automatiskt också tillgång till all ny innovation inom IT-området som hjälper till att utveckla och effektivisera verksamheten och affärerna.

 4. Högre säkerhet
  Med outsourcad IT och en partner som erbjuder säkerhetslösningar som är anpassade efter behoven i företaget finns större möjligheter att säkra upp verksamhetens IT och företagsdata. Under osäkra tider där framtiden är oviss är det viktigt att samarbeta med stabila partners som kan erbjuda säkra och effektiva lösningar i kombination med ett nära samarbete.

Hör av dig till oss på Qlosr för att prata mer om hur din verksamhet kan få det IT-stöd som behövs nu i vardagen och i framtiden.


Qlosr to Business – https://qlosr.se/foretag/