Är du framgångsrik inom IT branschen och är en nyckelperson i affärsrelationerna?


Vi söker framgångsrika Business Developers, Key Account Managers, Solution Architects och Technical Account Managers som skall jobba nära våra kunders verksamhet och företagets ledning. Vi ser dig som en viktig komponent i vår tillväxtresa som just nu tar ett stort steg. Med din erfarenhet och driv kommer du att styra din egen vardag och din fortsatta utveckling i bolaget. Bolaget utvecklas i raketfart och har en unik position på marknaden, missa inte den här chansen!

Nu finns möjligheten för dig som är etablerad i branschen och vill vara i en organisation som utvecklas kraftigt där du skall vara en av de drivande krafterna i vår tillväxtresa. Du kommer vara en ledande person i kundteamen och jobbar mot fasta tydliga mål med riktigt bra villkor som en grundplatta men också acceleratorer som gör att företagets framgång, även blir din framgång!

Hör gärna av dig med en spontanansökan till någon av rollerna direkt till vår CEO eller Head of Sales

Qlosr

Vårt kunderbjudande av flexibla, välpaketerade prenumerationstjänster växer kraftigt med fortsatt hög kundnöjdhet. Den starka efterfrågan är ett kvitto på att det är dags för Qlosr att ta nästa steg, och beslutet är fattat om att fortsatt verka i en noterad miljö (Se nedan Pressmeddelande). Beslutet kommer att möjliggöra en kompletterande förvärvsdriven tillväxt som ger framåtlutande medarbetare en stor chans till en spännande karriär. Vi får löpande propåer av mindre aktörer som vill tillhöra vårt företag och tror att förvärv av den typen av aktörer dels kommer att bidra till ett förbättrat kunderbjudande genom adderandet av kompletterande produkter, dels en kraftig försäljningstillväxt genom intaget av de förvärvade bolagens befintliga kunder.