Beslut för miljön- Elbilar


Vi har nu fattat beslut om att fasa ut våra befintliga bensin och dieselbilar. Nya bilar som beställs kommer endast att vara el. Detta är en av många aktiviteter som pågår och bidrar till bättre miljö, arbetsmiljö och kvalitet enligt våra ISO certifieringar.