IT-support från pedagogens perspektiv

Den digitala transformationen har förändrat delar av samhället i grunden, och skolan är inget undantag. Under coronapandemin har vikten av en fungerande IT-infrastruktur blivit allt tydligare. Företaget Qlosr ser nu ett behov av IT-stöd som är ännu mer anpassade till den pedagogiska världen. Svenska företaget Qlosr erbjuder effektiva IT-lösningar till företag och skolor och den […]

Läs mer