HR-chef 

Stockholm 


Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.


Vår företagskultur

Qlosrs ambition är att våra medarbetare ska må bra och utvecklas. Vår starka tillväxt präglar kulturen som är flexibel och lösningsorienterad. Med ambition att utveckla både oss själva och våra kunder – då kan vi verkligen göra skillnad för kunden! Mår vi själva bra, presterar vi bra. Presterar vi bra blir våra kunder nöjda. Nöjda kunder leder till fler nöjda kunder. Det är så vi vill ha det. Vi är även ett socialt engagerat företag som regelbundet donerar till exempelvis Stockholms Stadsmission.

Uppdraget
 

Vi söker nu HR-chef till Qlosr som är ett bolag i stark tillväxt både genom organisk tillväxt och förvärv. Idag bedrivs verksamheten i 6 bolag, med totalt ca 160 medarbetare. 

Ditt huvudsakliga uppdrag blir att leda och utveckla Qlosrs HR-arbete på såväl strategisk som operativ nivå. Du verkar för ett kontinuerligt förbättringsarbete i processer och systemstöd som t ex att vidareutveckla medarbetarsamtal som är starkt kopplade till värdegrunden. Du ansvarar för den årliga lönerevisionen och för policys avseende Comp&Ben, för arbetsmiljö och jämställdhetsarbete m.m. För de förvärvade bolagen har du en starkt rådgivande och coachande funktion. 

Ett viktigt område är att Qlosr fortsatt och i framtiden ska vara en attraktiv arbetsgivare, d.v.s arbeta med rekryteringsstöd till organisationen. Ditt ansvar blir att vidareutveckla Qlosr Academy med relevant innehåll för att skapa möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare och en tydlighet för succession. 

Du rapporterar till VD och sitter i koncernledningen, med placering i Stockholm – på Qlosr vid Telefonplan och/eller vid ett av kontoren vid Medborgarplatsen. Då flera av de ingående bolagen inte har säte i Stockholm behöver du vid behov resa till dessa orter. 


 

Vem är du?

Din utbildningsbakgrund är inom PA/HR och du har flera års erfarenhet av brett HR-arbete med ansvar för helheten, både strategiskt och operativt, t ex som HRBP. Du har erfarenhet av att arbeta med employer branding – allt från att attrahera/rekrytera/introducera/utveckla och behålla medarbetare. Din erfarenhet av digitalisering, och att ha arbetat proaktivt med systemstöd för HR är mycket intressant. Du har erfarenhet av att stötta chefer i ledarskap och olika arbetsrättsliga frågor vid behov.


Dina egenskaper präglas av:

- Kommunikativ förmåga med och förmåga att skapa förtroende och tillit. Du motiverar och skapar engagemang för att på ett effektivt sätt nå gemensamma mål och god arbetsmiljö. 

- Du tar initiativ, kommer med nya idéer och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

- Det finns en stor vilja hos dig att se till helheten och att skapa trivsel på arbetsplatsen; serviceminded och lösningsorienterad. 

- Din personlighet präglas av stabilitet, och engagemang. 

- Framgång når du genom ett proaktivt förhållningssätt, du agerar självständigt och har handlingskraft.


Ansökan

Intervjuer sker löpande, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073-654 52 57 / Fredrika Schartau 070-510 71 30.


Ansök via den här länken: Klicka här 

Kontakta oss