Kompetensutveckling av personalen


Vi tycker att det är viktigt med kompetensutveckling och jobbar med olika utvecklingsforum där personalen styr agendan. Temat för dagen var digitaliseringen i skolan. Vi gör detta tillsammans med kunder och samarbetspartners. Genom denna gemensamma satsning kan vi skapa ytterligare värden för våra kunder inom både skola och företag. Läs mer om våra verksamhetsområden Qlosr to Business och Qlosr to Education på startsidan.