Qlosr to us Stockholm


Våra medarbetare är motorn som driver vårt bolag framåt. 
Vill du komma i kontakt med vår organisation i Stockholm så är du på rätt ställe! 
Behöver du komma i kontakt med vår support eller ekonomiavdelning hittar du telefonnummer och mailadress nedan.

Jonas Norberg


Jonas Norberg
Group CEO
Urban Norberg


Urban Norberg
Group CFO
Reza Sabaro


Reza Sabaro
Head of Delivery


Gustav Tjernström
Sales & Marketing Director
Johan Bjerhagen


Johan Bjerhagen
Head of M&A
Jenny Cintra


Jenny Cintra
Head of Customer Delivery
Baran Demir


Baran Demir
Operations Manager
Yenny-Gerschman


Yenny Gerschman
Customer Experience Manager
Martin-Öster"


Martin Öster
Future Manager

Kontakta oss