Stadsmissionens Skolstiftelse

En idéburen organisation som driver gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Stadsmissionens Skolstiftelse har närmare 400 anställda och cirka 3000 elever och deltagare i sina gymnasieskolor och sin folkhögskola och yrkeshögskola runt om i Mälardalen.

Organisationen hade behov av en ny IT-leverantör som kunde ta ett helhetsansvar, både för att all IT fungerar i vardagen för anställda och elever, men som också kunde ta strategiskt ansvar och ge råd vid valet av tjänster och teknik. Därför initierades en upphandling över serverdrift, fiberförbindelser och kommunikation, arbetsplatser, mobiltelefoni, utskrifter och det strategiska partnerskapet. Stadsmissionens Skolstiftelse har ingen egen IT-avdelning och därför finns ett behov stöd från en extern partner

Kundnytta

Kunden upplever nu att de har en leverantör som kan tillgodose både den dagliga IT-driften, att allt fungerar, men också en strategisk partner som kan hjälpa dem att arbeta proaktivt med IT och digitalisering. Med flexibla lösningar för IT som tjänst undviker de att ha gammal utrustning, och betalar bara för det som de behöver just nu.

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation utan vinstsyfte med målet att erbjuda utbildning för alla. Skolstiftelsen driver gymnasium och gymnasiesärskola under namnet Grillska och vuxenutbildning på Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola. På Grillska Gymnasiets sex gymnasieskolor i Mälardalen går cirka 2800 elever. Totalt studerar nästan 3000 personer på Stadsmissionens Skolstiftelses utbildningar och uppdragsutbildningar.

Lösning

Stadmissionens Skolstiftelse valde IT som tjänst genom Qlosr, det vill säga flexibla IT-lösningar för serverdrift, arbetsplatser och klienter och print med tillhörande support. I avtalet ingår det strategiska partnerskapet som en naturlig del där det proaktiva perspektivet finns med i alla projekt.

För att säkerställa kvalitet genom hela leveransen har projekten delats upp i olika faser där en gemensam prioritering har fått styra. Första leveransen som sker till skolstart i augusti innehåller en förbättrad elevplattform och klienter för nya elever. Parallellt med detta pågår ett förarbete som ligger till grund för den större implementationen och migrering av servermiljön som sker under hösten.

Det strategiska partnerskapet genomsyrar dialogen som sker veckovis och ständigt hanterar frågor som uppkommer för att säkerställa förväntad leverans av projektens ingående delar och första delen av leveransen som tillhör vardag beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020 för att sedan övergå till förvaltning och lämna utrymme för fortsatt arbete med utveckling av kundens verksamhet och de uppsatta målen, detta hanteras enligt Qlosr´s koncept för framtid.

– Qlosr´s proaktiva förhållningssätt redan under anbudsprocessen imponerade på oss. Ni kunde ställa rätt frågor och ge oss tydliga svar på de frågor som vi själva hade. Genom att ställa rätt frågor till oss upptäckte vi viktiga punkter som vi själva lätt kunde ha missat, fortsätter Per.

Har du frågor om drift och övervakning?

Petter Elfström

Petter Elfström

Major Account Executive

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen