Kunder och branscher

Qlosr to Public

 

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet. Qlosr har stor erfarenhet av att arbeta med offentliga aktörer och kan erbjuda en skalbar och skräddarsydd helhetslösning som täcker ert behov av IT-lösningar.

Vad kan vi göra för dig?

Vårt prenumerationserbjudande innebär att ni får tillgång till en proaktiv IT-partner som levererar en kostnadseffektiv IT-miljö, med snabb support och konstant uppdaterad hårdvara. Qlosr har flera aktuella ramavtal genom bland andra SKR:s Adda och Göteborgs Stad. Qlosr verkar för en mer hållbar IT-sektor och ser det som självklart att både erbjuda spårbarhet på hårdvara efter förbrukning och att återvinna eller återbruka elektronikprodukterna på ett ansvarfullt sätt.

Läs mer om våra tjänster för offentlig verksamhet

Application Operations

En stabil logistikkedja är grundläggande för att er verksamhet ska fungera smidigt. Genom Qlosrs proaktiva dygnet-runt-övervakning av era verksamhetskritiska applikationer kan ni halvera antal och längd på era driftstörningar. Det gör att ni kan vara trygga i att förutsättningarna för att ni ska kunna leverera välfärd ökar.

Läs mer

Application Operations

En stabil logistikkedja är grundläggande för att er verksamhet ska fungera smidigt. Genom Qlosrs proaktiva dygnet-runt-övervakning av era verksamhetskritiska applikationer kan ni halvera antal och längd på era driftstörningar. Det gör att ni kan vara trygga i att förutsättningarna för att ni ska kunna leverera välfärd ökar.

Läs mer

Workplace Services

Som offentlig verksamhet är hög säkerhet, god funktion och tydlig administration nycklar för en fungerande IT-arbetsplats. Qlosr har stor erfarenhet att svara upp mot dessa krav för den publika sektorn och har idag ramavtal om att leverera IT-arbetsplatser med flera etablerade aktörer som exempelvis Göteborgs Stad och SKR:s Adda.

Läs mer

Workplace Services

Som offentlig verksamhet är hög säkerhet, god funktion och tydlig administration nycklar för en fungerande IT-arbetsplats. Qlosr har stor erfarenhet att svara upp mot dessa krav för den publika sektorn och har idag ramavtal om att leverera IT-arbetsplatser med flera etablerade aktörer som exempelvis Göteborgs Stad och SKR:s Adda.

Läs mer

Cloud Services

Inom offentlig verksamhet är det A och O att säkra den digitala infrastrukturen. Qlosrs lösningar inom Cloud Services innebär möjlighet till ökad digitalisering, utan att ni behöver riskera att tumma på säkerheten. Som IT-partner tillhandahåller vi etablering, drift och förvaltning av ert serverbehov – för ökad säkerhet och effektivitet.

Läs mer

Cloud Services

Inom offentlig verksamhet är det A och O att säkra den digitala infrastrukturen. Qlosrs lösningar inom Cloud Services innebär möjlighet till ökad digitalisering, utan att ni behöver riskera att tumma på säkerheten. Som IT-partner tillhandahåller vi etablering, drift och förvaltning av ert serverbehov – för ökad säkerhet och effektivitet.

Läs mer

Network Services

Digitaliseringens drivkraft är stark inom offentlig sektor och för att ni ska kunna leverera välfärd av hög kvalitet krävs ett stabilt nätverk. Som helhetsleverantör av nätverkslösningar erbjuder Qlosr allt från rådgivning om vilket nätverkserbjudande er organisation är i behov av, till installation, drift och övervakning av nätverket.

Läs mer

Network Services

Digitaliseringens drivkraft är stark inom offentlig sektor och för att ni ska kunna leverera välfärd av hög kvalitet krävs ett stabilt nätverk. Som helhetsleverantör av nätverkslösningar erbjuder Qlosr allt från rådgivning om vilket nätverkserbjudande er organisation är i behov av, till installation, drift och övervakning av nätverket.

Läs mer

Print Management

I den offentliga verksamhetens välfärdsuppdrag är säkerheten central. Tjänsten Print Management gör det möjligt för dig och dina medarbetare att, med hjälp av personlig kod, id-tag eller passerkort, på ett säkert sätt skriva ut dokument. Autentiseringsmetoden gör att det bara är den enskilda medarbetaren som kommer åt sina utskrifter – vilket minskar risken för att dokument hamnar i fel händer.

Läs mer

Print Management

I den offentliga verksamhetens välfärdsuppdrag är säkerheten central. Tjänsten Print Management gör det möjligt för dig och dina medarbetare att, med hjälp av personlig kod, id-tag eller passerkort, på ett säkert sätt skriva ut dokument. Autentiseringsmetoden gör att det bara är den enskilda medarbetaren som kommer åt sina utskrifter – vilket minskar risken för att dokument hamnar i fel händer.

Läs mer

Collaboration Services

Fler möten, utbildningar och presentationer sker på digitala plattformar. Med Qlosrs Collaboration Services får ni möjlighet att, utan krav på produktionskunnig personal, producera och sända professionella videoproduktioner. Utan krav på expertis inom videoproduktion innebär Qlosrs Collaboration Services en tydlig kostnadsbesparing.

Läs mer

Collaboration Services

Fler möten, utbildningar och presentationer sker på digitala plattformar. Med Qlosrs Collaboration Services får ni möjlighet att, utan krav på produktionskunnig personal, producera och sända professionella videoproduktioner. Utan krav på expertis inom videoproduktion innebär Qlosrs Collaboration Services en tydlig kostnadsbesparing.

Läs mer

Identity Management Services

Kraven ökar på offentliga verksamheter att federera digitala identiteter och integrera e-legitimation i autentiseringen av digitala användare. Med Identity Management Services erbjuder Qlosr ett smidigt sätt att samla digitala identiteter som säkrar tillgången till digitala verktyg genom multifaktorsautentisering.

Läs mer

Identity Management Services

Kraven ökar på offentliga verksamheter att federera digitala identiteter och integrera e-legitimation i autentiseringen av digitala användare. Med Identity Management Services erbjuder Qlosr ett smidigt sätt att samla digitala identiteter som säkrar tillgången till digitala verktyg genom multifaktorsautentisering.

Läs mer

Life Cycle Management

Att veta säkert vilka datorer, skrivare och kringutrustning som bäst hjälper er att utveckla er verksamhet är inte det enklaste. Med vår breda erfarenhet av offentliga aktörer kan vi hjälpa till med att kartlägga era behov och skräddarsy den uppsättning hårdvara som är bäst lämpad för er. Med Qlosr som IT-partner kan vi också garantera att er hårdvara tas hand om på ett ansvarsfullt sätt så att vårt gemensamma klimatavtryck blir så lågt som möjligt.

Läs mer

Life Cycle Management

Att veta säkert vilka datorer, skrivare och kringutrustning som bäst hjälper er att utveckla er verksamhet är inte det enklaste. Med vår breda erfarenhet av offentliga aktörer kan vi hjälpa till med att kartlägga era behov och skräddarsy den uppsättning hårdvara som är bäst lämpad för er. Med Qlosr som IT-partner kan vi också garantera att er hårdvara tas hand om på ett ansvarsfullt sätt så att vårt gemensamma klimatavtryck blir så lågt som möjligt.

Läs mer

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen