BeFem


BeFem är ett företag som är väldigt beroende av att IT-lösningarna fungerar. Eftersom vi arbetar inom vården så skulle det vara förödande om vi inte hade tillgång till våra journaler. Vi är i stort behov av någon som är tillgänglig och kan komma med snabba lösningar.

Det är tryggt att alltid ha Qlosr tillgängliga när vi behöver det. Qlosr hittar alltid bra och prisvärda lösningar, förklarar enkelt vad problemet är och hur vi kan lösa det. Vi slipper ha kontroll på delar vi inte förstår och kan fokusera på vår verksamhet, det bara fungerar och Qlosr säkerställer att vi lever upp till den IT-säkerhet som Region Skåne kräver.

Tillsammans med Qlosr har vi:

  • Säker och stabil IT-drift.
  • Koll på licenser, avtal och hårdvarukostnader.
  • Enhetlig IT-miljö med lättöverskådlig administration.

 

“Sedan vi inledde vårt samarbete med Qlosr har jag kunnat slappna av och behöver inte oroa mig för att det inte ska fungera. 

Sanja Stefanovic, Verksamhetschef och ägare på BeFem AB