SUSANO


Susano är ett företag med flera olika kontor, där medarbetare och konsulter snabbt behöver kunna få access till både interna och externa nät med skrivare och skanners samt tillgång till molnapplikationer. Största vikt är hög säkerhet i alla IT-lösningar.

Qlosr har hjälpt till så att alla stora och små krav som ställs i en snabbt föränderlig arbetsmiljö fungerar, allt från att olika säkerhetslösningar kan kommunicera med varandra, till att alla datorer och kringutrustning har kvalificerad drift- och IT-säkerhet.

Sedan vi inledde vårt samarbete med Qlosr har vi fått en stabilitet i vårt IT-system tillsammans med en tydlig kostnadskontroll.

 


“Susano AB, har sedan starten varit helt molnbaserad, och har mycket höga krav på att alla våra IT-system ska kunna samarbeta och fungera. Vi lyder under extremt höga sekretesskrav i form av medicinsk sekretess som ställer mycket stora krav på säkerhetslösningar med tvåstegsverifiering via bankID och smartphone-applikationer. Allt måste fungera under dygnets alla timmar.

För oss är det av mycket stor vikt att vi har en professionell IT-support både för långsiktigt stöd och för akuta behov, vi är därför en krävande kund och vi har avverkat flera leverantörer. Qlosr har det som krävs för att möta våra behov och vi är mycket nöjda med dem.” 

Pål Lindström, Medicinsk Chef och ansvarig för Susano AB:s affärsystem