Tommy Due-Løvaas


Utmaning

Inom Dibber driver ca 100 förskolor och skolor runt om i Sverige och behöver lösa hela IT-plattformen i en skalbar lösning där vi bara betalar för det vi faktiskt använder. Med den tillväxtstrategi vi har behöver vi en enkel lösning som är lätt att förvalta och enkel då det kommer till att ta in nya enheter i vår verksamhet. För att öka vår konkurrenskraft behöver vi dessutom löpande digitalisera verksamheten med både automation i lösningen och i den pedagogiska verksamheten.

Anledningen till att vi valt Qlosr

Vi behöver en leverantör som ligger nära oss och snabbt kan agera på våra förändrade krav. Vi behöver också en leverantör som är uppdaterade på de lösningar som finns och vet vad vi behöver innan vi själva gör det, så vi kan lägga vårt fokus på vår kärnverksamhet. Qlosr finns nära oss och förstår vad vi behöver. Qlosr finns även alltid nära i den återkoppling och dialog som vi behöver, vilket skapar ett optimalt samarbete. Qlosr är flexibla och snabba i sitt agerande vilket möjliggör en enkel hantering av vår tillväxtstrategi.

Sammanfattat så skapar Qlosr en fungerande IT-vardag för vår verksamhet samtidigt som de finns nära och hjälper oss i våra framtida IT-utmaningar.