Välj "Arbetsplats som tjänst" och bidra till det klimatsmarta kretsloppet

Industrialiseringen skapade ”slit-och-släng-samhället”. Nu vet vi bättre.

Välj "Arbetsplats som tjänst" och bidra till det klimatsmarta kretsloppet

Idag återanvänds datorer i hela fyra omgångar, först är datorn ny, sen kan den återanvändas av en kollega, därefter säljs den för att nyttjas i exempelvis andra europeiska länder för att därefter återvinnas och återanvändas för ny utrustning. 

Qlosr har konsoliderat alla inköp och återanvändning till vårt logistikcenter i Göteborg. Det gör att vi infört systematik kring den cirkulära ekonomin, vi får upp volymerna och har de praktiska redskapen som krävs för att exempelvis piffa till datorer inför återanvändning eller försäljning. 


Åk till toppen