Intervju med Martin Lundqvist kring hållbarhet

På temat hållbarhet vill vi såklart berätta om de skickliga personer som arbetar med dessa frågor på Qlosr. Idag har vi fått äran att ställa några frågor till vår ”hållbarhetskollega” Martin Lundqvist!

 

Intervju med Martin Lundqvist kring hållbarhet

Hej Martin, vad arbetar du med på Qlosr?
På Qlosr arbetar jag som COO, det är en roll på koncernnivå som främjar och följer upp att förvärvade dotterbolag fortsätter erbjuda bra IT-tjänster så kunderna kan fortsätta utveckla sin verksamhet. Även koncernövergripande arbete som sträcker sig över flera dotterbolag och kräver samordning ligger på mitt bord, som exempelvis vårt hållbarhetsarbete.

Intressant med hållbarhet, och inte minst sagt aktuellt - vad är det som gör att du valt att arbeta med just det?
IT-branschen har gått från att vara en ständig pionjär, där digitalisering varit lösningen på mycket, även miljön, till att faktiskt riskera att utgöra en miljöbov. På senare tid har IT-branschen kommit till insikt i dess påverkan på miljö, klimat och arbetsförhållanden, inte minst utifrån de råvaror och mineraler som krävs för IT-utrustning, arbetsförhållande i gruvor och fabriker, och på sistone även de enorma mängder elektricitet som krävs för att driva alla IT-lösningar 24/7. Mycket handlar om en avvägning mellan modernisering och standardhöjning gentemot den negativa påverkan det medför. Jag tror att vi behöver fortsätta digitalisera vår värld då det ger stor standardhöjning för många människor, men samtidigt vara medvetna om på vilket sätt vi tar fram IT-lösningar och använder dem, viktiga delar som triggar mig att fortsätta arbeta med hållbarhet.

Då undrar vi såklart också vem Martin är som person?
Jag är uppväxt i en familj och släkt som i generationer arbetat med IT och Telekom, vilket fostrat mig till att ha lätt att förstå det komplexa hantverk som ligger bakom dagens digitala samhälle. Jag är oerhört nyfiken på hur saker fungerar, såväl inom teknik som i gränslandet och samarbetet mellan teknik och samhälle. Lägger vi till aspekten att se vad som är och blir hållbart över tid så är det lätt att inse att hållbarhet inte är något nytt, men samtidigt inget vi bara får ta för givet.

Tar du med dig jobbet (hållbarhetstänket) hem?
När jag gjorde min samhällsplikt som kommunpolitiker för många år sedan arbetade jag bland annat i en politisk miljönämnd, så miljötänket har funnits i hemmet under lång tid och antalet fraktioner av återvinning är stort (papper, kartong, metall, plast, matavfall, pant, second hand etc) liksom att konsumtion av onödiga prylar är begränsat - på gränsen till snålt – för egen del.

Om du skulle ge något tips på hur en verksamhet kan komma i gång med sitt hållbarhetsarbete - vart ska de börja?
Precis som med träning och motion handlar det om att sätta en rimlig ambitionsnivå och få till en vana, även för hållbarhet. Sätt hellre en lägre ambitionsnivå som du kan hålla över tid än att sätta en för hög ambition som gör att du ger upp för att det blir för övermäktigt. Specifikt hållbarhet så gäller det att inleda med en 360-övning där du ser dig om efter bra exempel som ger en klapp på axeln direkt. Det finns mycket som redan görs hållbart fast som tas för givet, uppmärksammas även de enkla sakerna så blir det lättare att ta nästa steg och nästa och plötsligt har stora delar av ens verksamhet utvecklats till att vara hållbar.

Till sist - vad är det bästa med att arbeta med hållbarhetsfrågor på just Qlosr?
Vi har kommit till insikten att våra förvärv blir klimatpositiva utifrån att vår ambition inom vårt koncernkonsoliderade hållbarhetsarbete ligger snäppet högre än vad de förvärvade bolagen hade för förutsättningar och ambition när de drevs på egen hand. Det gör att ju fler förvärv vi gör, desto mer bidrar vi till klimatet. Det är en häftig känsla att kunna integrera affärsmodellen med hållbarhetsarbetet.

Stort tack Martin!


Åk till toppen