Qlosr involverar föreningslivet i syfte att ytterligare bidra till ett hållbart samhälle!

Qlosr har under många år sponsrat föreningslivet, både lokalt på de orter där vi har verksamhet och nationellt. Sponsringens syfte har främst varit att stärka vad de fina verksamhetsföreningarna står för samt att bidra med stöd till meningsfull fritid för barn, unga och ideella vuxna.

Qlosr involverar föreningslivet i syfte att ytterligare bidra till ett hållbart samhälle!

Allt fler föreningar har börjat fokusera på att, förutom grundidén att exempelvis aktivera medlemmarna i någon sport eller annan fritidsaktivitet, även inkludera den sociala aspekten i sin verksamhet, då föreningslivet i stort ofta utgör en välbehövlig rekreationsmiljö för många människor.

I Qlosr´s förändringsresa ser vi därmed över vår sponsring och kommer framöver främst stödja föreningar som har ett aktivt hållbarhetsarbete där de kopplar sin verksamhet till det högre syftet att även bidra till det hållbara samhället.


Qlosr satsar i Värmland

31 augusti 2023

Qlosr satsar på fler nöjda kunder och ökade marknadsandelar i Värmland som ett led i tillväxtresan.

Åk till toppen