Vi lever som vi lär 

Det finns många skäl till att välja Qlosr som leverantör av IT-lösningar. En av dessa är att vi till skillnad från många konkurrenter lever som vi lär. Självklart använder vi oss av samma IT-lösningar som de vi erbjuder till våra kunder. Detta gör att vi upplever våra tjänster på samma sätt som våra kunder gör. Vi tar fördel av alla våra tjänster och letar själva ständigt förbättringar så tjänsterna utvecklas hela tiden. Detta för med sig en mängd fördelar. 

Kunden vet att de har en partner som förstår deras situation och verktyg. Som strävar efter att optimera kundens IT-lösningar, jobbar kundnära och erbjuder relevanta tjänster som gör arbetsdagen smidigare.

“Vi förstår, utvecklar och skapar positiv skillnad för våra kunder”

Vi ringer samma nummer som du gör!

Vi använder samma support som vi erbjuder våra kunder. Det innebär att vi får samma positiva upplevelse och service när vi själva är i behov av support.

Det här gör att supporten, i den mån den skulle behövas, blir en garanti som gör att våra kunder känner att de är i trygga händer.

Just detta vet vi är mycket uppskattat, och nöjda kunder ger fler nöjda kunder. Det är så vi vill ha det.

Tjänster och lösningar som ständigt utvecklas 

Dessutom jobbar vi aktivt med att komplettera vårt tjänsteutbud, samtidigt som vi själva kontinuerligt utvecklas inom nya områden. Ett bra exempel på ny teknik är de självproducerande Broadcast Room som vi erbjuder. Där kunden med hjälp av AI kan ta fram mycket spännande material utan att behöva koda eller jobba med avancerade och kostsamma programvaror. Naturligtvis är vi själva först ut att börja använda dom nya tjänsterna vi utvecklar. Vi lever som vi lär. 

Ett proaktivt arbetssätt i flera steg

Qlosr jobbar i flera steg. Det första är implementation där vi efter en behovsidentifiering tar den bäst lämpade lösningen i drift.

Sedan kommer förvaltningsfasen. Där vi går in med proaktiva resurser efter kundens önskemål.

Utvalda kundteam som hjälper kunden framåt 

Vi tillsätter även ett kundteam som matchar kundens behov och som för kunden framåt på digitaliseringsresan. I teamet ingår flera kompetenser, till exempel projektledare, arkitekter , molnspecialister eller nätverkstekniker. Teamet jobbar kundnära, med tät dialog och ett proaktivt arbetssätt. Det är ingen slump att vi heter Qlosr. Vi finns nära hela tiden!  

Förvaltning som tar kundens önskemål på allvar 

När det gäller förvaltning arbetar vi proaktivt och strategiskt. Vi vill med andra ord inte att vår förvaltning ska vara statisk, utan levande och aktiv. Precis som vi själva vill ha den.

Våra tjänster inom detta kallar vi strategiskt partnerskap. Detta visar att vi tar våra kunder på allvar och erbjuder kundnära tjänster som skapar trygghet och förtroende.

Kommunikation, strategi och förvaltning för bästa möjliga kundupplevelse.  

Tät dialog och uppföljningar för kundens bästa

Vi erbjuder tjänster där leverantören ansvarar för att hålla regelbundna samverkansmöten tillsammans med kunden. Möten där vi följer upp den dagliga driften, men också planerar inför framtiden och eventuella kommande förändringar. Dessa möten hålls på nivåerna strategisk dialog samt förvaltning och planeras så att förvaltningsmötet är genomfört innan vi inleder det strategiska mötet. På så sätt är vi uppdaterade med färsk information som vi sedan diskuterar i den strategiska dialogen.  

Tighta relationer som leder till goda förutsättningar 

Vårt arbetssätt skapar en tight relation och en kontinuerlig dialog med våra kunder.

En process som verkligen uppskattas och som leder till att kunden hela tiden får rätt förutsättningar för sin verksamhet. 

Snabb support ger trygga och nöjda kunder 

Vi vet av erfarenhet vikten av en bra support med snabba responstider som skapar en trygghet hos kunden. Därför har vi högt ställda krav på tydlig återkoppling. Detta visar att vi tar supporten på yttersta allvar. Faktum är att vi löser 80% av våra supportärenden vid den första kontakten med oss. 

Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster till skolor och företag.

Missa heller inte att läsa våra nyheter samt att följa oss i sociala medier!