Qlosr har tecknat fyraårigt avtal med Doktor 24


Doktor 24 har signerat ett 48 månaders prenumerationsbaserat avtal med Qlosr för IT och infrastruktur

Doktor 24 är inne i en kraftig tillväxtperiod och har valt Qlosr som partner för sin IT miljö. En viktig komponent i beslutet har varit den prenumerationsmodell som Qlosr erbjuder där möjligheten att växa och minska är extra attraktiv vid tillväxt. Paketeringen av produkter, mjukvara och konsulttjänster gör att Doktor 24 inte själva behöver ha en stor IT avdelning vilken öppnar för effektiv tillväxt. Avtalet som startade redan 2020 innebär att Doktor 24 blir en av Qlosr´s största kunder.

Vi har tidigare varit en del av en större vårdkoncern och har därigenom haft IT som stödfunktion både vad gäller drift, hårdvara och support. När vi skulle stå på egna ben inom IT hade vi redan haft kontakt med Qlosr för nätverk och påbörjade diskussion om IT-arbetsplats. Vi ville samla allting under ett tak för att underlätta framtida hantering och support av vår IT-miljö, säger Angelica Lang, Head of Shared Services, Doktor 24

Vi påbörjade ett IT-projekt tillsammans med Qlosr som pågick under cirka ett halvår med teknisk och strategisk planering och genomförande för vår nya IT-miljö.

Tidigare hade vi utmaningar med både support och driftstörningar kopplat till en delad IT-miljö där vi själva inte hade någon inblick. Det blev en stor förbättring i att äga sin IT-miljö men med stöd av ett partnerskap där vi har tillgång till olika typer av personer som kan bistå i olika utmaningar. Support av hårdvara, nätverk och IT-arbetsplats handläggs av Qlosr och i och med partnerskapet hittar vi vägar framåt för att optimera både asset management, support och samarbete på bästa sätt. Qlosr har alltid haft bred tillgänglighet vid frågor eller utmaningar vilket har varit optimalt för en organisation som rör sig snabbt som vi gör.

Nu när vi fortsätter vår digifysiska expansion med både egna vårdcentraler och fördjupade samarbeten med andra vårdgivare känns det tryggt att arbeta tillsammans i detta, säger Angelica Lang, Head of Shared Services, Doktor 24

För ytterligare information, kontakta:

Gustav Tjernström, Head of Sales, Qlosr AB, tel 070-6581149,