Qlosr tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av Vibration IT


Qlosr meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Vibration IT Holding AB om ett förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”).

”Förutsatt att förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT genomförs stärker Qlosr AB sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration ITs kunder att ta del av Qlosr ABs paketerade tjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxtensäger Qlosr’s VD Jonas Norberg.

Affären är av strategisk karaktär och, förutsatt att den genomförs, adderar drygt 5,2 Mkr i försäljning. Förvärvet är kritiskt för att Qlosr AB ska kunna bearbeta skånemarkaden på ett effektivt vis då intresset för våra tjänster är stort. För det fall förvärvet genomförs har parterna enats om att köpeskillingen för aktierna ska erläggas dels kontant, dels via nyemitterade aktier till teckningskursen 0,06 sek/aktie vid tillträdet. Därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att erläggas i form av ytterligare nyemitterade aktier till en teckningskurs på 0,10 sek/aktie. Parterna har vidare valt att inte offentliggöra köpeskillingen. Avsiktsförklaringen gäller fram till och med den 10 juni 2021.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Norberg, VD, Qlosr AB

Tel 070-9794644

E-post