Resultatet är viktigare än När & Var


Kanske är det så att Coronakrisen hjälpt oss inse att det är resultatet av vårt arbete som räknas, inte Var och När. Idag pratar alla om hur distansarbetet kommer att förändras, redan där menar vi att det är fel utgångspunkt. Distansarbetet är viktigt just nu då Corona i sig själv kräver distans, men imorgon är det mer viktigt att utgå ifrån ”var och hur producerar jag med högsta kvalitet och till bästa effektivitet”.

Arbetet du utför kan ske i kollektivtrafiken, på fiket, hemma, på kontoret, hos kunden eller hos leverantören, det vet vi. Nu behöver fokus ligga på att ta fram processer, ledningssystem och verktyg som marginaliserar platsen, snarare än att rikta in oss på vart arbetet utförs.

Flexibilitet står högt på önskelistan

Kanske har bevisen för de positiva effekterna hos anställda som kan jobba flexibelt kommit att bidra till att allt fler svenskar vill se en utveckling på området. En undersökning som Aviva publicerade 2017 visade att hela 63 procent av de tillfrågade ansåg att flexibelt arbete ökar lojaliteten till sin arbetsgivare. Det blir alltså viktigt för många verksamheter att erbjuda distansarbete för att även vara eftertraktade som arbetsgivare.

Steg för steg – flytta fokus från distansarbete till flexibelt arbete

  1. Sätt upp en policy för hur företaget ser på att arbeta ska utföras där det görs bäst.
  2. Upprätta riktlinjer för hur arbetet ska fungera, t ex delade kalendrar och mötestider.
  3. Säkerställ att verksamheten besitter rätt verktyg
  4. Jobba säkert och använd VPN
  5. Håll igång samhörighetskänslan i bolaget, där även fika och AW kan ske på distans.


Läs vårt nästa blogginlägg för mer detaljerade tips för hur din verksamhet kan få till ett effektivt distansarbete eller kontakta oss för hjälp!