Serverdrift till skolor

Vi på Qlosr är alltid uppdaterade med den senaste tekniken, oavsett om det handlar om lokal, central eller molnbaserad drift. Vi är alltid redo att leverera en stabil och hållbar digital infrastruktur till våra skolkunder. Utan teknikkrångel som stör lektioner och stjäl viktig undervisningstid som du aldrig får tillbaka. 

“Vi förstår, utvecklar och skapar positiv skillnad för våra kunder”  

Stabila serverlösningar med garanterad servicenivå 

När det gäller serverdrift erbjuder vi på Qlosr väl fungerande och stabila serverlösningar. Som kund får du tillgång till servrar, med säker lagring och backup av såväl system som data.  


Miljövänliga datacenter 

Värt att veta är att våra datacenter är miljövänliga, använder förnybar energi och återvinner denna till att värma upp någon annans hem. 

Vi identifierar dina behov och hittar rätt lösning 

Precis som med våra andra tjänster utgår vi från en identifiering av just dina behov.

Vi kommer sedan att presentera en lösning som passar just dig. 

Drift och förvaltning

Vi tillhandahåller drift av de system som ni har behov av. När det gäller molnbaserade lösningar erbjuder vi både Private Cloud, Public Cloud samt Hybrid Cloud. Inbakat i vår tjänst finns även säker lagring och backup av såväl system som data. Allt med funktionsgaranti. 

Förvaltning som tar kundens önskemål på allvar 

När det gäller förvaltning arbetar vi både proaktivt och strategiskt. Vi vill med andra ord inte att vår förvaltning ska vara statisk, utan levande och aktiv. Precis som vi själva vill ha den.

Våra tjänster inom det vi även kallar strategiskt partnerskap visar att vi tar våra kunder på allvar och erbjuder kundnära tjänster som skapar trygghet och förtroende.

Kommunikation, strategi och förvaltning för bästa möjliga kundupplevelse. 

Tät dialog och uppföljning 

Vi erbjuder tjänster där leverantören ansvarar för att hålla regelbundna samverkansmöten. På dessa möten följer vi upp den dagliga driften, men planerar också inför framtiden och eventuella kommande förändringar. Mötena hålls på nivåerna strategisk dialog samt förvaltning.

Detta arbetssätt skapar en tight relation och en kontinuerlig dialog med våra kunder. En process som verkligen uppskattas och som leder till att kunden hela tiden får rätt förutsättningar för sin verksamhet.

Snabb support ger trygga och nöjda kunder

Vi vet av erfarenhet vikten av en bra support med snabba responstider som skapar en trygghet hos kunden. Därför har vi högt ställda krav på tydlig återkoppling. Detta visar att vi tar supporten på yttersta allvar. Faktum är att vi löser 80% av våra supportärenden vid den första kontakten med oss.

Kundreferens

Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster till skolor och företag.

Missa heller inte att läsa våra nyheter samt att följa oss i sociala medier!