Skolidentitet

När det gäller skolor finns det en hel del moment som kräver inloggning och identifiering. Det kan till exempel handla om säkra utskrifter, men också inloggningar och autentiseringar till molntjänster, mailklienter och nätverk. Vi har lösningar för detta och tjänsten Qlosr Identity Manager Service hanterar federering av elever och skolpersonalens identiteter. Något som Skolverket kommer att kräva från och med hösten 2024. Givetvis är stark autentisering (MFA) en del av fundamentet. 

“Vi förstår, utvecklar och skapar positiv skillnad för våra kunder”

QIMS - Identitetshantering och provisionering

Med tjänsten Qlosr Identity Manager Service erbjuder vi federering, provisionering och multifaktor-autentisering av användare. Tjänsten har stöd för bland annat Skolfederationen, G-Suite och Office 365. Kunden kan dessutom även ansluta fler externa tjänster som Bank-ID/Freja samt transaktionskoder. Debitering av dessa tjänster är dock ej inkluderat.


För många skolor är registrering och avregistrering av användare ett stort problem. Vi kan skapa upp användare i realtid när dom vill komma åt tjänster, exempelvis NE. Eller så kan vi i förväg skicka över alla användare som ska göra ett digitalt prov - för att sedan verifiera att det är rätt elev som sedan gör provet.

Du väljer själv säkerhetsnivå baserat på roll och vilka system som dina pedagoger och elever ska komma åt. Lärplattformen kanske ska kräva Bank-ID för pedagoger medans åtkomst till G-Suite bara behöver multifaktorinloggning för pedagoger medan eleverna bara behöver användarnamn och lösenord för att komma in. Eller så har ni en policy som gäller på skolans nätverk, och en annan som gäller utanför skolans nätverk. 

Vi har färdiga integrationer med dom flesta system på svenska marknaden såsom Skolfederationen, Schoolsoft, Infomentor, Unikum med flera. 

Tvåstegsidentifiering och så få lösenord som möjligt 

För att få detta att fungera optimalt är det viktigt att förenkla själva inloggningsprocessen, och helst även se till att i största möjliga mån slippa att använda sig av lösenord. Samt att se till att tvåstegsidentifiering krävs.

Det kan också vara bra att veta att vi även kan göra inloggningen lösenordslös.

Detta är några exempel på hur vi kan hjälpa skolor att säkra sitt material och samtidigt underlätta för både elever och skolpersonal. 


Förvaltning som tar kundens önskemål på allvar

När det gäller förvaltning arbetar vi proaktivt och strategiskt.

Vi vill med andra ord inte att vår förvaltning ska vara statisk, utan levande och aktiv. Precis som vi själva vill ha den.

Våra tjänster inom det vi även kallar strategiskt partnerskap och samverkan visar att vi tar våra kunder på allvar och erbjuder kundnära tjänster som skapar trygghet och förtroende.

Kommunikation, strategi och förvaltning för bästa möjliga kundupplevelse.

Tät dialog och uppföljningar för kundens bästa 

Vi erbjuder tjänster där leverantören ansvarar för att hålla regelbundna samverkansmöten tillsammans med kunden. Möten där vi följer upp den dagliga driften, men också planerar inför framtiden och eventuella kommande förändringar.

Dessa möten hålls på nivåerna strategisk dialog samt förvaltning och planeras så att förvaltningsmötet är genomfört innan vi inleder det strategiska mötet.

På så sätt är vi uppdaterade med färsk information som vi sedan diskuterar i den strategiska dialogen.  

Tighta relationer som leder till goda förutsättningar

Vårt arbetssätt skapar en tight relation och en kontinuerlig dialog med våra kunder.

En process som verkligen uppskattas och som leder till att kunden hela tiden får rätt förutsättningar för sin verksamhet.


Snabb support ger trygga och nöjda kunder

Vi vet av erfarenhet vikten av en bra support med snabba responstider som skapar en trygghet hos kunden. Därför har vi högt ställda krav på tydlig återkoppling. Detta visar att vi tar supporten på yttersta allvar. Faktum är att vi löser 80% av våra supportärenden vid den första kontakten med oss.

Kundreferens

Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster till skolor och företag.

Missa heller inte att läsa våra nyheter samt att följa oss i sociala medier!