Två förvärv och listbyte


Förvärv

Vi är otroligt glada över att ytterligare två fina bolag (SBL Data AB och Rg19 i Norden AB) väljer att ansluta till Qlosr Group AB (publ). I takt med att vi ser en ökad efterfrågan från marknaden att kunna köpa IT på ett enklare sätt kommer bolagen att bidra till utveckling av paketerade prenumerationstjänster, bredda erbjudandet till kunden och samtidigt skapa en attraktiv företagsmiljö för anställda att utvecklas inom. Förutom bredare täckning av marknaden nationellt kommer detta också innebära att Qlosr Group AB (publ) förstärker sitt erbjudande med prenumerationstjänster som applikationsdrift, kritiskt drift och realtidsövervakning.

Listbyte

Styrelsen har fattat beslut om att ansöka om listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022.

Styrelsen för Qlosr Group gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta bedöms ske genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Läs pressmeddelande om detta i sin helhet på IR sida via länken nedan

https://qlosrgroup.se/pressmeddelanden/