Utveckling av IT-Arbetsplats som tjänst

Qlosr

Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av vår IT-Arbetsplats som tjänst. Genom att sy ihop den den traditionella IT-miljön med Cloud-tjänster (Azure och Microsoft 365) skapar vi en ännu bättre upplevelse och höjer säkerheten för våra kunder. Vi kombinerar det bästa av två världar tillsammans med våra verktyg och processer. Resultatet? Nyckelfärdig IT-Arbetsplats med snabbt utbyte, managering och en följsamhet som få andra matchar. Nyfiken?

Boka möte med din kontakt på Qlosr eller kontakta Gustav Tjernström, Head of Sales, 070-6581149