SKRIV UT | KOPIERA | SKANNA

UTSKRIFTSTJÄNST FÖR BIBLIOTEKSBESÖKARE

Ger era besökare möjligheten att skriva ut, kopiera och skanna dokument utan att behöva ta hjälp av er personal.

Kuario som tjänst inklusive utskriftsenhet

Koncession

Koncession

Leverantören får ensamrätt och skyldighet att tillhandahålla en utskriftsfunktion på bibliotek för bibliotekets besökare.

Genomförs som direktupphandling under tröskelvärdet (2,8 MSEK) enligt Lagen om Koncessioner (LUK) utan föregående annonsering.

Upphandlingsavdelningarna på bland annat Solna, Sollentuna, Södertälje har bedömt att upphandling inte behöver göras.

Kostnadsneutralt för biblioteket

Kostnadsneutralt för biblioteket

Biblioteket erhåller 20 % av Leverantörens intäkt för tjänsten, efter att de direkta kostnaderna för betaltransaktioner dragits av, för att täcka kostnad för el och papper.

Bibliotekets åtagande

Bibliotekets åtagande

Tillgodose en yta inomhus om ca 1 kvm med tillgång till el-uttag.

Anskaffa och fylla på papper när skrivaren indikerar att det är slut.

Fylla på toner när skrivaren indikerar att det är slut (toner anskaffas av leverantören och skickas ut i förväg till biblioteket).

Supportera biblioteksbesökare som behöver hjälp.

Biblioteksbesökaren

Biblioteksbesökaren

Kan skriva ut från mobiltelefoner och datorer, kopiera och skanna helt utan att ladda ner eller installera något.

Betalning görs direkt vid skrivaren med kort eller Swish. Priset sätts av biblioteket.

Leverantörens skyldighet

Leverantörens skyldighet

Leverera toner till biblioteket, automatiska tonerlarm går till leverantör som skickar toner till biblioteket.

Säkerställa att lösningen och skrivaren fungerar.

Tillhandahålla support för bibliotekspersonalen.

Sända över transaktionsrapport en gång/halvår där det framgår hur mycket kommunen kan fakturera leverantören för sin del av intäkten.

Ingen installation av programvara i kommunens IT miljö, det enda som krävs är att skrivaren har internetaccess.

Då inget installeras i kommunens IT miljö så blir det inget som kommunens IT behöver supportera eller administrera.

Så här går det till

De senaste årens teknikutveckling har tagit rejäla språng och vi vet hur svårt det är att hänga med inom alla områden, hela tiden. Därför har vi utformat ett erbjudande som belastar er organisation så lite som möjligt.

Många bibliotek har redan tjänsten

  • Vi tar ansvar för att lösningen fungerar och underhåller skrivaren.
  • Er personal blir inte skickad fram och tillbaka mellan olika leverantörer eller intern IT.
  • Ni får svenk telefonsupport och support på plats vid behov.
  • Ingen installation av programvara i kommunens IT miljö.
Biblioteken i Sigtuna kommun hade länge letat efter en lösning där användarna själva hanterar utskrifter inklusive betalning för dessa. Vi ville ha något som var enkelt för besökarna och kostnadseffektivt för biblioteket, så nu använder vi KUARIO på våra bibliotek i kommunen
TOMAS XAVIER, SYSTEM- OCH IT-ANSVARIG
‍Sigtuna Kommun

Information om personuppgiftsbehandling

När någon använder tjänsten KUARIO för att skriva ut ett dokument och väljer att betala med Swish kommer, utöver de uppgifter betalningstjänsten Swish behöver för att genomföra betalningen, kommer även personens namn och telefonnummer att registreras hos IT-leverantören som producerar tjänsten.

Den e-postadress som personen uppger behöver inte vara äkta. Det går att använda en fiktiv e-postadress då tjänsten i sig inte kommer skicka e-post till användaren, utan bara använda e-postadressen för att identifiera utskriften.

Uppladdning av dokumentet sker över en krypterad förbindelse. Dokumentet kommer att raderas i samband med att det blir utskrivet. Om dokumentet inte är utskrivet inom 72 timmar kommer det raderas automatiskt från tjänsten.

Åk till toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px