Qlosr to You

Affärsmodellen

Standardiserade och paketerade prenumerationstjänster möjliggör en högre nyttjandegrad, bättre överblickbarhet och ökad flexibilitet.

Qlosr har lång erfarenhet av att leverera IT-tjänster och har förfinat och vidareutvecklat vår affärsmodell till att kunna erbjuda marknaden sex standardiserade och väl paketerade lösningar som vi av erfarenhet vet passar de allra flesta av våra kunder.

Utöver de standardiserade paketen kan du som kund även avropa kompetens, säkerhetstjänster, produktförsörjning, kundanpassade applikations- och serverlösningar, mjukvaror och mycket mer. Våra medarbetare runt om i landet står alltid redo att hjälpa våra kunder.

Flexibel affärsmodell som utvecklas med kunden

Prenumerationen innebär att kunden betalar för funktion snarare än för produkt eller konsulttimme. Avtalen som ofta är upp till fem år långa, säkerställer långsiktigheten i affären. Hela 85 procent av våra kunder har tecknat avtal som löper på 36–60 månader.

Vår affärsmodell bygger på ramavtal där avtalets omfattning kan förändras över tid vilket möjliggör ett partnerskap för att utveckla nya tjänster och mervärden. Vi ser med glädje att affärsmodellen uppskattas av våra kunder som successivt lägger till allt fler tjänster.

Värden

Strategiska partnerskap

IT-tjänster på prenumeration gör att vi kan bidra med strategiskt stöd i digitaliseringen av kundernas verksamhet. Vi har kompetensen, viljan och erfarenheten att utveckla systemen.

Långa avtal

Vi och våra kunder gillar långa avtal eftersom de skapar förutsägbarhet när det gäller kundens kostnader och leder till att IT-driften kan organiseras strukturerat och långsiktigt.

Hela erbjudandet, överallt

Vi har kontor och verksamhet nära kunden – och kan erbjuda ett komplett utbud av lösningar, tjänster och produkter på hela den nordiska marknaden.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen