Lösningar och tjänster

Print Management

Fördelarna är många med Qlosrs olika utskriftslösningar. Vår tjänst Print Management säkerställer att det bara är den som har skrivit ut ett dokument, som kommer åt den färdiga utskriften.

Via en personlig kod, eller den id-tag eller passerkort som används till bland annat lås och larm, ser vi till att det bara är den som har skrivit ut dokumentet som kan låsa upp utskriften i skrivaren. På så vis kan ni minska risken för att era dokument hamnar i fel händer. Säkra utskrifter har blivit en uppskattad standard hos våra kunder och är en tjänst som utnyttjas brett av medarbetare för dess många fördelar.

Via Qlosrs prenumerationserbjudande kan din organisation välja mellan en rad olika skrivare av varierande storlek och funktion för att matcha era behov. Skrivarna gör det bland annat möjligt att skriva ut dokument i färg eller svartvitt, skanna dokument till mejl eller filserver samt skapa dubbelsidiga utskrifter.

Förutom vinster i sekretess och effektivitet, innebär Qlosrs utskriftslösningar att antalet onödiga utskrifter minskar vilket därmed sänker era kostnader för papper och toner. Våra system kan levereras med möjligheten att begränsa antalet utskrifter för den enskilde användaren, vilket dessutom innebär att din organisation kan ytterligare sänka er klimatpåverkan genom minskad materialförbrukning. Bra för både miljön och plånboken!

Likt våra andra erbjudanden erbjuder vi på Qlosr omfattande och snabb support av dina skrivare. Faktum är att vi löser 80 procent av våra supportärenden vid den första kontakten.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Peter Roos

Peter Roos

Print Technician
Åk till toppen