Lösningar och tjänster

Qlosr har ett standardiserat och komplett erbjudande av IT-lösningar som gör kundernas vardag enklare, tryggare och effektivare.

Genom att samla utveckling och drift av IT-infrastruktur hos Qlosr sparar våra kunder tid, pengar och frustration och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet.

De skalbara IT-tjänster som Qlosr erbjuder omfattar det som verkligen behövs i verksamheten – allt från arbetsplatstjänster, nätverkstjänster och identitetshantering till att säkerställa att medarbetarna kommer åt de centrala servertjänsterna och de applikationer de behöver varifrån de än arbetar.

Åk till toppen