Qlosr to You

Leveransen

De senaste årens teknikutveckling har tagit rejäla språng och vi vet hur svårt det är för en mindre IT-avdelning att hänga med inom alla områden, hela tiden. Därför har vi utformat ett erbjudande som kan komplettera, eller ersätta, kundens egen IT-organisation.

Räkna hem samarbetet på ett år

Vi ser att våra kunder vanligtvis har en ROI på mindre än ett år för de tjänster som de beställer från oss jämfört med om de hade utfört dem med egen personal.

Vi håller regelbundna samverkansmöten med kunden då vi följer upp den dagliga driften, men planerar också inför framtiden och eventuella kommande förändringar. Mötena har antingen fokus på förvaltning eller strategisk dialog och planeras så att förvaltningsmötet är genomfört innan vi inleder det strategiska mötet. Genom vårt arbetssätt är vi uppdaterade med färsk information som vi sedan diskuterar i den strategiska dialogen.

Värden

Moderna IT-lösningar

Efter en behovsinventering kan vi ta fram de produkter och lösningar som bäst passar kundens situation. Behövs det stöd med att hantera utdaterad hårdvara löser vi det.

Snabb support

En bra support skapar trygghet. Därför ställer vi höga krav på snabb respons och tydlig återkoppling. Vi är stolta över att vår support i genomsnitt svarar inom 30 sekunder.

Hög lösningsgrad

Hela 80 procent av alla supportärenden löser vi redan vid första kontakten.

Mätbar nöjdhet

Självklart mäter vi vad kunderna tycker om oss och vår leverans. Kundnöjdhetsgraden är 86 procent i vår supportdesk och 93 procent i projekten.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen