Qlosr to You

Ständig utveckling

De senaste årens teknikutveckling har tagit rejäla språng och vi vet hur svårt det är för mindre och medelstora IT-avdelningar att hänga med inom alla områden, hela tiden. Därför har vi utformat ett erbjudande som beroende på kundens storlek kan komplettera, eller ersätta, kundens egen IT-organisation.

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetenskravet, samordningsbehovet och kostnaderna för IT. Som IT-partner tar Qlosr ett helhetsgrepp och erbjuder en säker och kostnadseffektiv IT-miljö som är helt anpassad för kundens behov och verksamhet. Allt paketerat så att kunden bara betalar för det som förbrukas, med hög kontroll på både historiska och framtida kostnader

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet. Lika viktigt är kontroll över Asset och Life Cycle Management.

Från vårt konfigurations- och logistikcenter i Göteborg hanterar vi våra större publika kunders logistik i egenutvecklade, användarvänliga system. Qlosr har stor erfarenhet av att arbeta med offentliga aktörer och kan erbjuda skalbara och skräddarsydda helhetslösningar som täcker de flesta verksamheters behov av IT-lösningar.

Vi lever som vi lär

Ett bra exempel på ny teknik är de själv­producerande Broadcast Room som vi erbjuder. Dessa bygger på AI och gör det möjligt för kunden att ta fram spännande material utan att vare sig behöva koda eller använda avancerad och kostsam programvara. Naturligtvis är vi själva först ut att börja använda dom nya tjänsterna vi utvecklar - vi lever som vi lär.

Värden

Kundens systemutveckling

Tack vare vår bredd och kompetens har vi möjlighet att driva på utvecklingen av kundernas system – i takt med att tekniken utvecklas. Vår förvaltning är dynamisk, levande och aktiv.

Medarbetares kompetensutveckling

Vi arbetar löpande med att komplettera vårt tjänsteutbud, samtidigt som vi själva kontinuerligt utvecklas inom nya områden – till exempel genom dedikerade resurser för framtidsspaningar.

Bolagets tillväxt

Med trettio års erfarenhet är det under de senaste åren den snabba expansionen har ägt rum. Vi har sedan listningen 2021 förvärvat ett stort antal bolag och därmed raskt ökat antalet nöjda kunder.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen