Lösningar och tjänster

Workplace Services

De mest uppskattade tjänsterna är de som förenklar ditt och dina medarbetares arbete. Det handlar om lösningar som gör arbetsdagen smidigare och gör det möjligt för er att fokusera på det som er organisation gör bäst. Genom att låta Qlosr utforma, leverera och förvalta er IT-miljö kan ni spara tid, pengar och på miljön.

Qlosrs prenumerationslösning för Workplace Services innebär en helhetslösning för en fungerande och effektiv digital arbetsmiljö. Qlosr är med hela vägen – från kartläggning av era behov till att skräddarsy, leverera och installera hård- och mjukvara, och därefter sköta support och drift av IT-systemet. Vi utrustar ert kontor med arbetsplatser, nätverk, skrivare och konferensrum med certifierad hårdvara enligt vår standard. Vi ser till att era förvalda programvaror och applikationer är installerade redan vid leverans – så att enheterna är färdiga att användas med en gång. 

Fler och fler väljer prenumeration på IT via partner – och det finns goda skäl till det. Genom att anpassa IT-miljön efter er verksamhet, betalar ni enbart för den mjuk- och hårdvara som är relevant för era behov. Eftersom Qlosr finns med er genom förvaltning och support av IT-miljön, innebär vårt erbjudande inga oväntade kostnader. Tvärtom innebär vår lösning ökad kostnadskontroll. 

Vi har hög närvaro på flera orter i Sverige och vår kompetenta supportpersonal ser till att eventuella olyckor som framkommer blir kortvariga – 80 procent av alla supportärenden löser vi redan vid första kontakten. 

Qlosr arbetar för en hållbar IT-sektor. Därför levererar vi din nya arbetsplats utan emballage för att minska vårt gemensamma klimatavtryck. Vårt datacenter använder förnybar energi och återvinner densamma för att värma någon annans hem via fjärrvärme. När det är dags att byta hårdvara ser vi till att den kan tas tillvara och ges ett andra liv – självklart på ett spårbart och säkert sätt, utan att riskera att era uppgifter sprids. 

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Joakim Almgren

Joakim Almgren

Konsultchef
Åk till toppen