Lösningar och tjänster

Identity Management Services

När de digitala verktygen och hjälpmedlen blir fler, ökar också antalet moment för inloggning och identifiering. Med hjälp av tjänsten Qlosr Identity Management Service, QIMS, kan du samla dina medarbetares alla olika digitala identiteter och därmed minska er administrativa börda. 

Registrering och avregistrering av användare har kommit att bli ett administrativt problem och en tidstjuv. Det kan handla om olika användare till molntjänster, mailklienter, nätverk och andra externa digitala verktyg. Genom tjänsten Identity Management Services kan ni skapa användare i realtid när medarbetare vill komma åt olika digitala tjänster.

Genom QIMS erbjuder vi federering, provisionering och multifaktorsautentisering av användare. Tjänsten har stöd för exempelvis Skolfederationen, G-Suite och Office 365, men som kund kan du också ansluta externa tjänster som BankID och transaktionskoder. För att detta ska fungera optimalt hjälper Qlosr till med att effektivisera era inloggningsprocesser, möjliggöra lösenordslös inloggning och etablera med tvåstegsidentifiering.

Med QIMS hjälper vi dig att skapa en smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv hantering av era digitala användare – både för den enskilda medarbetaren och organisationen i stort. 

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen