Kunder och branscher

Qlosr to Education 

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en lockande och konkurrenskraftig utbildning är en väl fungerande IT-miljö ett grundkrav.

För att vara uppdaterade med utmaningar och behov inom skolan har vi samarbeten med Friskolornas riksförbund, Swedish Edtech Industry och Internetstiftelsen. Samarbeten som ger oss insikter och erfarenhet som vi kan omsätta till nytta för våra skolkunder, t.ex. anpassas våra tjänster nu för att möta kommande krav på nätverk och hantering av identiteter kopplat till digitala nationella prov.

Vad kan vi göra för dig?

Den snabba teknikutvecklingen är en utmaning som kan göra det svårt att etablera och driva en effektiv och funktionell IT-miljö. Som IT-partner tar Qlosr ett helhetsansvar för att ni ska kunna erbjuda en undervisning i toppklass – med hög säkerhet och integration. Qlosrs helhetserbjudande innehåller allt från modern hårdvara, till kopplingar mot system och hantering av identiteter. Det gör att ni kan fokusera på det viktiga – utbildningen.

Läs mer om våra tjänster för friskolor

Application Operations

Stabila verksamhetsprocesser är grundläggande för att ni ska kunna utföra ert utbildningsuppdrag. Genom Qlosrs proaktiva dygnet-runt-övervakning av era verksamhetskritiska applikationer kan ni halvera både antal och längd på era driftstörningar.

Läs mer

Application Operations

Stabila verksamhetsprocesser är grundläggande för att ni ska kunna utföra ert utbildningsuppdrag. Genom Qlosrs proaktiva dygnet-runt-övervakning av era verksamhetskritiska applikationer kan ni halvera både antal och längd på era driftstörningar.

Läs mer

Workplace Services

Qlosr erbjuder helhetslösningar för friskolekoncerners IT-arbetsplats som ökar skolans attraktivitet. Vi hjälper er med datakapacitet och programvaror som leder till ökad produktivitet på skolorna. Genom vårt prenumerationserbjudande undviker ni att ha gammal utrustning – samtidigt som ni enbart betalar för vad ni för stunden har behov av.

Läs mer

Workplace Services

Qlosr erbjuder helhetslösningar för friskolekoncerners IT-arbetsplats som ökar skolans attraktivitet. Vi hjälper er med datakapacitet och programvaror som leder till ökad produktivitet på skolorna. Genom vårt prenumerationserbjudande undviker ni att ha gammal utrustning – samtidigt som ni enbart betalar för vad ni för stunden har behov av.

Läs mer

Cloud Services

Att kunna genomföra lektioner utan teknikkrångel som stjäl viktig undervisningstid är grundläggande för en väl fungerande skolverksamhet. Genom vår prenumerationstjänst erbjuder vi skalbara lösningar inom serverdrift som garanterar funktion, säkerhet och effektivitet.

Läs mer

Cloud Services

Att kunna genomföra lektioner utan teknikkrångel som stjäl viktig undervisningstid är grundläggande för en väl fungerande skolverksamhet. Genom vår prenumerationstjänst erbjuder vi skalbara lösningar inom serverdrift som garanterar funktion, säkerhet och effektivitet.

Läs mer

Network Services

De färdiga nätverkslösningar som Qlosr erbjuder skolor håller hög standard till rätt pris. Vi erbjuder webbfiltrering som ser till att eleverna och personalen skyddas när de är online. Genom en säker basuppsättning och gedigna säkerhetspolicys skapar vi trygghet som gör att undervisningen tillåts ligga i fokus.

Läs mer

Network Services

De färdiga nätverkslösningar som Qlosr erbjuder skolor håller hög standard till rätt pris. Vi erbjuder webbfiltrering som ser till att eleverna och personalen skyddas när de är online. Genom en säker basuppsättning och gedigna säkerhetspolicys skapar vi trygghet som gör att undervisningen tillåts ligga i fokus.

Läs mer

Print Management

Säkra utskrifter efterfrågas av många skolor. Tjänsten Print Management möjliggör för elever, pedagoger och annan personal att via en personligt vald kod eller annan autentiseringsmetod skriva ut dokument i färg och svartvitt, skanna dokument till mejl eller filserver samt skapa dubbelsidiga utskrifter. Vi erbjuder flera olika modeller av skrivare, stora som små. Allt för att de ska passa just era behov

Läs mer

Print Management

Säkra utskrifter efterfrågas av många skolor. Tjänsten Print Management möjliggör för elever, pedagoger och annan personal att via en personligt vald kod eller annan autentiseringsmetod skriva ut dokument i färg och svartvitt, skanna dokument till mejl eller filserver samt skapa dubbelsidiga utskrifter. Vi erbjuder flera olika modeller av skrivare, stora som små. Allt för att de ska passa just era behov

Läs mer

Collaboration Services

Gör intryck på elever och skolpersonal med Qlosrs tjänst Collaboration Services! Helt automatiserade verktyg gör att du kan producera proffsiga nyhetssändningar, presentationer eller talkshows. Resultatet blir högkvalitativa sändningar som sticker ut – utan krav på produktionskunnig personal.

Läs mer

Collaboration Services

Gör intryck på elever och skolpersonal med Qlosrs tjänst Collaboration Services! Helt automatiserade verktyg gör att du kan producera proffsiga nyhetssändningar, presentationer eller talkshows. Resultatet blir högkvalitativa sändningar som sticker ut – utan krav på produktionskunnig personal.

Läs mer

Identity Management Services

Genom Identity Management Services samlar Qlosr alla dina pedagogers digitala identiteter, och minskar därmed er administrativa börda. Med start 2024 kräver Skolverket federering av skolpersonalens identiteter, ett krav vi hjälper er att leva upp till. Qlosr har färdiga integrationer med de system som finns på den svenska marknaden såsom Skolfederationen, Schoolsoft, Infomentor, Unikum med flera.

Läs mer

Identity Management Services

Genom Identity Management Services samlar Qlosr alla dina pedagogers digitala identiteter, och minskar därmed er administrativa börda. Med start 2024 kräver Skolverket federering av skolpersonalens identiteter, ett krav vi hjälper er att leva upp till. Qlosr har färdiga integrationer med de system som finns på den svenska marknaden såsom Skolfederationen, Schoolsoft, Infomentor, Unikum med flera.

Läs mer

Life Cycle Management

För att kunna erbjuda och bedriva en konkurrenskraftig utbildning ställs allt högre krav på skolans digitala hårdvara. Qlosr har stor erfarenhet av att arbeta med friskolekoncerners behov och kan erbjuda en bred uppsättning av skrivare, datorer, läsplattor och kringutrustning som svarar mot vad ni behöver.

Läs mer

Life Cycle Management

För att kunna erbjuda och bedriva en konkurrenskraftig utbildning ställs allt högre krav på skolans digitala hårdvara. Qlosr har stor erfarenhet av att arbeta med friskolekoncerners behov och kan erbjuda en bred uppsättning av skrivare, datorer, läsplattor och kringutrustning som svarar mot vad ni behöver.

Läs mer

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen