Om oss

Karriär

På Qlosr får du möjlighet att arbeta i en utvecklande, modern och kundnära miljö och blir en del av en öppen, trevlig och vänskaplig kultur. Våra medarbetare är motorn som driver bolaget framåt. Vi söker alltid nya lagspelare som vill utvecklas tillsammans med oss och hjälpa oss göra skillnad för våra kunder!

Vår syn på att arbeta på Qlosr

Tillsammans har vi tagit fram vår gemensamma värdegrund som beskriver hur vi vill arbeta för att kunna ha roligt på jobbet samtidigt som vi levererar värde till våra kunder. Värdegrunden bygger på medarbetarnas input kring hur vi ser på respekt och samarbete, medarbetarskap och ledarskap och kundrelationen.

Vår syn på respekt och samarbete

Vi är engagerade, nyfikna och har respekt för varandra, och jobbar tillsammans för att kunna dra nytta av varandras kompetenser. Som medarbetare tar vi eget ansvar över vår planering och säkerställer en effektiv hantering av vår egen tid. Vi tar ansvar för resultat – inte bara arbetsuppgiften, och vi gör det som krävs för att kunna leva upp till våra värderingar.

Vår syn på medarbetarskap och ledarskap

Både som ledare och medarbetare tar vi utgångspunkt i resultatet, inte uppgiften. Det betyder att vi är proaktiva och säkerställer att resultatet blir som planerat. Tillsammans kan vi göra saker som enskilda medarbetare inte kan göra. Vi är nyfikna, ställer frågor om vi inte förstår och flaggar när vi inte kommer vidare. Vi vågar fatta egna beslut, ger varandra konstruktiv feedback och vi utgår ifrån att alla göra sitt bästa! Vi är lösningsorienterade, lägger mer energi på att hitta en lösning i stället för på problemet.

Vår värdegrund

Vi förstår, utvecklar och skapar positiv skillnad för vår kund. Vi vågar vara proaktiva och närvarande. Med vår ägarledda organisation är vi snabba, flexibla och engagerade.

Mål

Vi vill ha Entusiastiska medarbetare

Vi väljer ordet Entusiastiska för att ge en signal att vi alltid (när det går) ska försöka vara en bättre och mer spännande arbetsplats än snittet hos våra branschkollegor. Om vi lyckas med vårt mål kan vi därmed attrahera de bästa så har vi tagit det första steget mot en Entusiastisk kund.

Vi vill ha Entusiastiska kunder

Vi väljer ordet Entusiastiska för att ge en signal att vi alltid (när det går) ska försöka vara en bättre leverantör än våra branschkollegor. Genom att göra tydlig skillnad i vår leverans kommer våra kunder i större utsträckning vilja rekommenderar oss, göra tilläggsbeställningar och förlänga avtal.

Vi vill ha Lönsam utveckling

Det är så vi överlever och fortsätter att attrahera nya medarbetare och nya kunder

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen