Lösningar och tjänster

Cloud Services

Genom Qlosrs erbjudande inom Cloud Services får din organisation säker och stabil tillgång till era gemensamma serverlösningar oavsett om medarbetarna arbetar på kontoret, hemifrån eller är på resande fot.

Genom Qlosrs prenumerationstjänster säkrar vi driften av era applikationer och databaser – allt med funktionsgaranti. I våra tjänster ingår säker lagring och backup av såväl system som data. Bland våra molnbaserade lösningar erbjuder vi Private Cloud, Public Cloud och Hybrid Cloud. Valet av lösning är helt beroende på de fördelar som ni värderar högst.

Företags och organisationers behov av serverdrift kan, och bör, skilja sig både i bred bemärkelse och på detaljnivå. Precis som för övriga delar inom vårt prenumerationserbjudande vill vi leverera en skalbar helhetslösning inom serverdrift som är anpassad efter er organisations behov. Med Qlosr som IT-partner kan ni minska den administrativa bördan av att själva ansvara för serverdriften, för att i stället fokusera på att utveckla er kärnverksamhet.

Fler och fler vill ha möjlighet att arbeta hemifrån och hybridarbete har blivit något av praxis. Därför har efterfrågan på VPN, ett flexibelt virtuellt privat nätverk, som levererar en pålitlig åtkomst till företagets eller organisationens IT-miljö ökat kraftigt. Säkerheten är central för oss på Qlosr och distansåtkomsten till er IT-plattform säkras upp med hjälp av multifaktorinloggning och identitetshantering.

I allt vi gör – både i vår egen verksamhet och för våra kunder – vill vi bidra till en mer hållbar IT-sektor. Därför använder våra datacenter förnybar energi och återvinner densamma för att i förlängningen värma upp någons hem. 

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Baran Demir

Baran Demir

Head of Service Delivery
Åk till toppen