Lösningar och tjänster

Application Operations

Hur mycket kostar det er om verksamheten drabbas av driftstörningar? Genom att låta vår driftsorganisation övervaka er logistikkedja på applikationsnivå kan vi halvera era driftsstörningar, både vad gäller antal och längd. Det gör att ni kan vara trygga i vetskapen om att vi tillsammans kan minimera era onödiga kostnader.

För att kunna lösa driftstörningar snabbt krävs att fel identifieras när och där de uppstår, vilket i sig kräver en bred affärförståelse. Redan vid kartläggningen av er värdekedja av affärskritiska applikationer och system, arbetar vi proaktivt för att minska antalet framtida störningar i verksamhet och produktion.

Alla organisationer har verksamhetskritiska processer – flöden som alltid måste fungera utan stopp. Qlosr kan bidra genom att skräddarsy en väl fungerande övervakning av era applikationer och skapa den helhetsförståelse för verksamhetsprocesserna som krävs för att snabbt kunna identifiera och åtgärda avvikelser – innan de tillåts påverka er verksamhet.

Vi erbjuder övervakning, drift och support för era verksamhetskritiska processer under dygnets 24 timmar. Tillsammans utvecklar vi ett flexibelt gränssnitt som i realtid ger er överblick av era applikationers funktion och gör informationen tillgänglig på det sätt ni önskar: via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Petter Elfström

Petter Elfström

Major Account Executive
Åk till toppen