Qlosr to You

Säkerheten

Säkerhet handlar om att skydda informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Det gäller oavsett om informationen befinner sig i en privat eller publik molntjänst, i en applikation, i en dator eller på väg i nätverket däremellan. Säkerhet är något som utformas i samband med design av en IT-lösning.

Det har vi tagit fasta på, varför våra paketerade tjänster redan följer principen om Security by design.

Security by design

När vi designar en IT-lösning till en kund utgår vi från våra standardiserade prenumerationstjänster. Prenumerationstjänsterna följer principen om Security by design, vilket gör att tjänstens säkerhet byggs in i paketeringen från början. Det finns ingen övre gräns för säkerhet, utan det går att se säkerhet som lager på lager där ju fler lager och funktioner desto säkrare blir det. Nackdelen är att ju fler säkerhetslager och funktioner, desto mer begränsad blir användarens eller verksamhetens frihet. Därför är det viktigt att göra medvetna val om vilken säkerhetsnivå som önskas för att optimera tillämpningen.

Med prenumerationstjänster från Qlosr kan man känna sig trygg i att de har en tillräckligt inbyggd grundnivå för säkerhet som kombinerar flexibilitet, användbarhet och säkerhet.

Ta gärna hjälp av oss för att se hur den övergripande designen ska se ut för din nya IT-lösning baserat på våra prenumerationstjänster, säkerhetsfunktioner och eventuella begränsningar som uppstår vid kombination av säkerhetsfunktioner i olika kombinerade prenumerationstjänster.

Vi erbjuder även tjänster som testar IT-säkerhet i en redan implementerad IT-tjänstemiljö och finna sårbara användarbeteenden, allt i syfte att se hur sårbar en verksamhet är i realiteten och rekommendera ytterligare säkerhetsnivå.

Värden

Proaktivitet

Vi tar hänsyn till säkerhet redan när vi utformar våra tjänster, så det finns en tillräckligt grundläggande nivå som skapar trygghet.

Personligt engagemang

Vi för samtal med våra kunder om konsekvenser av vald säkerhetsnivå, både utifrån ett skyddsperspektiv och ett användningsperspektiv.

Certifiering

Vår informationssäkerhet bygger på ett systematiskt arbetssätt som är ISO-certifierat. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 27001, vilket revideras årligen.

Trygghet

Kunden kan känna en trygghet i att vi kan tillföra den säkerhetsnivå kunden behöver, där tillämpningar även kan skräddarsys utöver den inbyggda säkerhetsnivån, för att täcka specifika behov som säkerhetsskyddad verksamhet eller affärshemlig data.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen