Lösningar och tjänster

Security Services

Vi förstår att det är av yttersta vikt för organisationer att ha ett effektivt skydd mot dagens säkerhetshot. Med vår expertis inom säkerhet kan vi drastiskt reducera er sårbarhet för cyberattacker och dataintrång.

Proaktiv Säkerhet som Affärsstrategi
Vi erbjuder mer än bara övervakning. Genom proaktiv rådgivning samt möjligheten att löpande skanna era system och applikationer minimerar vi risken för säkerhetsincidenter, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Snabb Identifiering, Snabbare Åtgärder
Vår expertis sträcker sig bortom teknik och in i er affärslogik. Detta gör att vi snabbt kan identifiera och åtgärda säkerhetshål innan de blir en risk för er verksamhet.

24/7 Övervakning och Support
Vi förstår att hot inte har en öppettid. Därför erbjuder vi ständig övervakning och support med full insyn i säkerhetsläget, oavsett var ni är eller vilken enhet ni använder.

Kontakta oss idag för att ta del av hur Qlosr kan bistå i att säkra er verksamhet.

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Åk till toppen