Lösningar och tjänster

Life Cycle Management

Har er organisation redan en effektiv intern IT-miljö, men behöver ny och uppdaterad hårdvara till era medarbetares arbetsplatser? Genom Life Cycle Management, Qlosrs tjänst för den fysiska IT-arbetsplatsen, står vi för en smidig leverans och installation av ert nya kontor. När det sedan är dags att uppdatera ser vi till att ta väl hand om hårdvaran – allt med fokus på en hållbar IT-sektor. 

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa er att förbättra och förenkla era medarbetares arbetsdag. Tillsammans kan vi anpassa val av hårdvara och modeller utifrån era behov, oavsett om ni använder Mac, PC eller iPads. Genom vår webshop erbjuder vi tusentals högkvalitativa produkter som till exempel datorer, olika typer av kringutrustning och förbrukningsvaror, skrivare och nätverksprodukter.

Efter beställning levereras arbetsplatsen utan emballage till ert kontor för att minska hanteringen av emballage och reducera vårt gemensamma miljöavtryck. Teknikutvecklingen går snabbt fram – och när ni upplever att utrustningen behöver bytas ut finns Qlosr till hands för att transportera bort hårdvaran och ersätta den med nya moderna datorer, skärmar och kringutrustning.

I allt vi gör – både i vår egen verksamhet och för våra kunder – vill vi bidra till en mer hållbar IT-sektor. Vår Life Cycle Management-tjänst kan minimera er miljöpåverkan när det är dags att byta ut den uttjänta hårdvaran. Det gör vi antingen genom att låta hårdvaran få ett andra liv eller genom att säkerställa spårbarhet vid destruktion för att garantera att datorerna, skärmarna och skrivarna återvinns på ett ansvarsfullt sätt. 

Vilken bransch är du i? 

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Business

Ny teknik ger nya möjligheter, men också utmaningar. När allt fler verktyg och funktioner i en organisation blir digitala ökar kompetens­kravet och med det kostnaderna för IT.

Tjänster för företag

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Education

Utbudet på friskolemarknaden är stort och för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning är en fungerande IT-miljö ett grundkrav.

Tjänster för skola

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor

Qlosr to Public

Digitaliseringen innebär stora krav på den offentliga sektorn. En säker och väl fungerande IT-infrastruktur är förutsättningar för att kunna leverera välfärd av hög kvalitet.

Tjänster för offentlig sektor
Kalle Lönn

Kalle Lönn

Business Area Manager
Åk till toppen