Ahlsell

Försäljning för 11 miljoner i timmen. Driftstopp är otänkbart.

Ahlsell har en multioutsourcingsstrategi och jobbar med sex olika leverantörer som driftar deras applikationer och ansvarar för kommunikationssystemen.

Radar övervakar proaktivt sex outsourcingleverantörer

Med hjälp av systemet Radar, utvecklat av Qlosr, får Ahlsell en totalbild över sitt IT-system. De kan snabbt identifiera och åtgärda uppkomna störningar.

Ahlsell är ledande i Norden inom installationsprodukter och erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El och Verktyg & Maskiner.

Fakta

 • 21 miljarder SEK i omsättning
 • 4 800 anställda
 • 110 000 aktiva kunder
 • 15 000 aktiva leverantörer
 • 150 000 orderrader per dag
 • 1 000 000 artiklar

Utmaning/problem

 • Minimera nedtider för kritiska IT- system
 • Leverantörer skyller på varandra

Lösning

 • Multioutsourcing strategi
 • Systemet Radar från Rg19 för övervakning

Ahlsell IT – en beställarorganisation

För att stödja Ahlsells affärsverksamhet samarbetar de med ett 20-tal applikationsleverantörer, där den största är Aptean (f.d. Industri-Matematik) som levererar Supply Chain, Web-Shop och CRM system.

Andra viktiga applikationer är Astro WMS (Consafe), Transport Management och Track & Trace (Centiro), PIM (Stibo), Shop&Drop (Information Factory), IFS Ekonomi, Statistikverktyget Cognos och Microsoft och EDI (Sterling Commerce)

Ahlsell IT, som till stor del är en beställarorganisation består av 14 personer, finns i fyra länder och på 10 olika orter. De kommunicerar mestadels via Microsoft Lync. Sedan 14 år tillbaka leds den virtuella organisationen av Kenneth Larsson, CIO.

Radar – övervakning av leverantörer och system

Ahlsell vill inte hamna i den situationen att en outsourcingleverantör skyller på någon annan och därför har Ahlsell valt att använda Radarsystemet för att ha total kontroll på de sex outsourcingleverantörer som Ahlsell jobbar med.

Med hjälp av Radar får de en totalbild över sitt IT- och kommunikationssystem och kan på så sätt snabbt identifiera uppkomna störningar och initiera att dessa åtgärdas så snart som möjligt.

Resultat

 • Proaktiv övervakning
 • Snabba åtgärder vid störningar
 • Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet
 • Kostnadseffektiv IT-drift

Incidenter initieras

Radar åtgärdar inga larm utan initierar incidenter som upptäcks eller är på väg att inträffa. Idag är Radar utformat främst för IT- avdelningen, som via sina laptops, smartphones och läsplattor sköter övervakningen av alla servrar, routrar, switchar och bakomvarande LAN i de fyra Nordiska länderna. Via e-mail notifieras de idag på onormala händelser som kan kräva olika typer av ageranden. Exempelvis kan de se medelsvarstider mot respektive router.

Radar varnar och larmar

Radar används som ett påminnelselarm, då varningar och felmeddelanden också går till de olika outsourcingparterna beroende på vilka system som indikerar någon form av fel eller varning.

Det finns olika SLA, beroende på hur affärskritiska systemen är och för de mest kritiska systemen är SLA tufft. Det handlar om maximalt 60 min nedtid under en månad. Skulle nedtiden vara 60 min och en sekund, så börjar kännbara viten att ticka.

”Då vi säljer för 11 miljoner i timmen kan ett allvarligt stopp innebära stora förluster för Ahlsell. Under de 14 år som jag varit här har dock detta endast hänt en dryg handfull gånger”, säger Kenneth Larsson, CIO.

Hur mäts effektiviteten?

”Om vi inte haft Radar, hade vi suttit i knät på leverantörerna istället för att sitta bakom ratten. Vi måste vara proaktiva så att inte leverantörerna skyller på varandra och inget händer”, säger Kenneth Larsson.

Genom att vi har Radar, bra avtal och tuffa SLA:er, är Kenneth övertygad om att de minst halverar nedtiden vid allvarliga incidenter. Så istället för att vara nere i två timmar, så är deras system uppe inom en timme.

Radar har skämtsamt fått smeknamnet ”PIA” (Pain In the Ass), då de hela tiden med örnblick övervakar leverantörerna och IT-systemen och kan på så sätt identifiera incidenter och få igång problemlösningen snabbt. På detta sätt skaffar de sig hög attention hos leverantörerna som är viktigt för snabb problemlösning.

Rg19 som leverantör

“Rg19 har många kompetenta medarbetare, är affärsmässiga och levererar kostnadseffektiva tjänster. De driftar CRM-systemet ’Ahead’ för 3.000 användare och det fungerar stabilt och bra. Snart lanserar de även en mobil version av Radar för läsplattor och smart- phones som vi ser fram emot”, säger Kenneth Larsson.

Behöver du en driftspartner?

Petter Elfström

Petter Elfström

Major Account Executive

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen