Furhoffs Rostfria

Rostfritt proaktivt samarbete i Skövde!

AB Furhoffs Rostfria arbetar med rostfritt stål och är ledande inom produkter för storkök och hem och har funnits sedan 1899. Standardprodukter och kundunika lösningar produceras i en modern anläggning som utvecklas löpande. Kunderna hittar vi inom industri och den privata sektorn.

Genom åren har vi på Qlosr tillsammans med Furhoffs Rostfria löpande arbetat proaktivt och planerande med att säkerställa en stabil, skalbar och trygg IT-miljö som ligger väl i takt med bolagets behov och utveckling.

Kundnytta
Furhoffs Rostfria upplever att de har en leverantör som alltid finns tillhands som resurs då det gäller leveranser och kunskap både inom den dagliga IT-driften och det löpande underhållet. Qlosr agerar även strategisk partner där vi samarbetar kring IT strategi och digitalisering. Med flexibla lösningar och löpande anpassningar av miljön undviks gammal utrustning och säkerställs att Kunden bara debiteras för aktuella behov.

Lösning
Furhoffs Rostfria valde Qlosr som leverantör för vårt engagemang och intresse för utveckling och nytta av deras IT-miljö. En central del i samarbetet är återkommande möten för att diskutera kommande förbättringar och justeringar för att driva IT-miljön i rätt riktning. Vi levererar idag flexibla lösningar för serverdrift, arbetsplatser, klienter och print med tillhörande support till kunden. I avtalet ingår det strategiska partnerskapet som en naturlig del där det proaktiva perspektivet finns med i alla projekt vi gör tillsammans.

 

”I både samarbete med kund och leverantörer vill vi arbeta långsiktigt och proaktivt tillsammans, därför är det av största vikt att vi har samarbetspartners som hela tiden utvecklas tillsammans med oss.

Vi har som mål att växa och då är det oerhört viktigt att ha duktiga medleverantörer som en del i vår framgång, där Qlosr är en naturlig samarbetspartner när det gäller IT.”

Säger Björn Furhoff, VD på Furhoffs Rostfria

Behöver du en driftspartner?

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen