Procurator

E-handeln med 30 000 artiklar får aldrig stanna

Procurators webbutik, med över 30 000 artiklar, utgör den främsta försäljningskanalen och eventuella driftstopp kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Procurator vänder sig till näringsliv och offentlig verksamhet med ett brett sortiment inom personlig skyddsutrustning, hygien och torkpapper, lokalvård, servering, kontorsartiklar och emballage. Procurator räknas till ett av Sveriges ledande grossistföretag.

Utmaningar

Ett gemensamt affärssystem för Norge, Danmark, Finland och Sverige hanterar all orderregistrering. Ett eventuellt driftstopp med dataförlust som följd skulle i värsta fall innebära att en hel dags beställningar och fakturering gick förlorade.

Det här var vad som krävdes:

  • Minimera driftstopp i webbutiken
  • Minimera dataförlust i affärssystemet
  • Garantera support och övervakning dygnet runt, året runt
  • Säkra informationstillgänglighet utan att lägga mindre tid på applikationsförvaltning/utveckling

Samarbete och resultat

Qlosr har tagit fram flera dynamiska lösningar för att möta Procurators behov.

  • Genom att hyra in övervakning, drift och support från Qlosr har Procurator tillgång till rätt kompetens under såväl vardagar som semestrar, kvällar och helger. Procurator betalar enbart för konsulttjänsterna efter behov.
  • En skräddarsydd, journalbaserad backuplösning gör att varje transaktion går att spåra i millisekunder efter ett driftstopp.
  • Qlosr tar ansvar för hela backuplösningen. För ökad säkerhet finns utrusningen både i Procurators och i Rg19s lokaler. Med den nya backuplösningen behöver Procurator enbart betala för antal utnyttjade gigabytes i lagringsutrymmet per månad.

Tillsammans med Qlosr har Procurator sänkt sina IT-kostnader och samtidigt ökat sin IT-säkerhet. Med en näst intill hundraprocentig tillgänglighet och ständig tillgång till spetskompetens kan Procurator fortsätta att utveckla sin framgångsrika e-handel.

Procurator om samarbetet:

Qlosr tar ett helhetsansvar för backup av vår heterogena IT-miljö. Deras kompetens, i kombination med att vi köper backup som en tjänst, innebär ett antal viktiga fördelar för vår affärsverksamhet och IT-enhet.

Samarbetet ger oss ett väsentligt större dataskydd för våra viktigaste applikationer samt bättre service till verksamheten eftersom produktionsförlusten blir minimal vid en omfattande driftstörning.

Vi känner oss trygga med att backup alltid körs, övervakas och att backupdata kopieras ’ur huset’. Genom att inte behöva ha backupkompetensen internt, har vi istället kunnat frigöra resurser till vår verksamhetsrelaterade IT”.

– Christoffer Ekelund, CIO på Procurator

Vill du också undvika driftstopp?

Petter Elfström

Petter Elfström

Major Account Executive

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen