SECO

Seco behövde trygga sitt globala leveranslöfte

Seco levererar verktyg till hela världen med leverans inom 24 timmar. Deras system får helt enkelt inte gå ner. Vi hjälpte dem att både trygga leveranserna och få en övervakningslösning som snabbt agerar på kritiska händelser – dygnet om.

Secos löfte att leverera på 24 timmar till hela världen innebär att övervakningen av företagets globala nätverk är helt avgörande i deras affär. Oförutsedda incidenter som inte uppmärksammas och åtgärdas riskerar deras kundleveranser och därmed både lönsamheten och trovärdigheten i företaget.

En förändring behövdes – snabbt

Vid påsken 2016 stod det klart för Seco att de behövde göra en viktig förändring, och det snabbt. Deras dåvarande leverantör av övervakning levde inte upp till kraven och Seco sökte en partner som kunde säkerställa att systemen aldrig stannade.

– I en situation när en maskin går sönder måste vår leverantör kunna hjälpa oss att få en reservmaskin i drift på en timme från det att beslutet är fattat, berättar Jan Danielsson, Senior Systems Engineer and Solution Architect på Seco.

Från det att ett nytt avtal slöts med Qlosr skulle full övervakning och drift vara på plats på bara 21 arbetsdagar, en period som dessutom löpte över påskhelgen.

Övervakning av 16 system krävdes

Framgången hängde helt på Qlosrs förmåga att få allt på plats tillräckligt snabbt utan inverkan på Secos leveranser och affärskritiska processer. Ny mjukvara skulle installeras för att övervaka inte bara affärssystemet M3 utan en hel multiplattformsmiljö med 16 olika system.

Byte av affärssystem

Samtidigt skulle hela Seco, med 50 dotterbolag runt om i världen, gå över till ett och samma affärssystem.

Jan Danielsson berättar:

– När alla jobbar i samma system och mot samma databas kan vi få bättre kvalitet på all information, högre stabilitet, slippa integrationsproblem och minimera mängden manuellt arbete. Vi hade höga förväntningar på den här förändringen. Samtidigt var det viktigt att installationen inte skulle störa verksamheten.

Hela nätverket i en vy

Trots tidsbristen och de höga kraven gick allting bra. Ett verktyg för avancerad visualisering av status på hela nätverket i en gemensam vy (“single pane of glass”) installerades och fler uppgifter automatiserades för att minimera behovet av manuellt arbete. Produktivitet och lönsamhet kunde säkras genom hela processen.

Jan Danielsson är mycket nöjd med det nya partnerskapet.

– För det första är Qlosr strukturerade och dokumenterar allt väldigt väl. Vi känner oss trygga, även i relationen människa till människa. Vi har en namngiven teknisk hjälp som vi kan ringa när som helst, vi har driftmöten månadsvis och dessutom sju tekniker som jobbar jour dygnet runt om något skulle hända.

Mer än bara en kund i mängden

För Seco är det viktigt att inte bara betraktas som en kund i mängden.

– Vår erfarenhet av att jobba med de allra största organisationerna är att man som kund lätt drunknar och inte tillmäts så stor betydelse. Man får inte snabb hjälp helt enkelt. Det får vi nu. Samtidigt minimerar vår nya lösning mängden manuellt arbete med de automatiserade funktionerna. Att arbeta med Qlosr var definitivt rätt val för oss, avslutar Jan Danielsson.

 

Seco Logo

 

FAKTA SECO

Seco i svenska Fagersta ingår i Sandvik Group och är en av världens största leverantörer av verktyg för fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande verktyg. Företaget har helägda dotterbolag i 50 länder och representanter i över 70 länder. De förser sina kunder med verktyg och processer som är avgörande för kundernas produktivitet och lönsamhet.

Har du frågor om drift och övervakning?

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen