Intervju med nätverkstekniker Martin

I den här intervjun får du träffa vår kollega Martin som arbetar som nätverkstekniker inom avdelningen "Förvaltning" på Qlosr. Martin berättar bland annat om hur hans arbetsdagar ser ut och ger viktiga tips kring hur du ska tänka när du väljer en nätverkslösning. 

Hej Martin, vad arbetar du med på Qlosr?
Jag jobbar som nätverkstekniker inom området förvaltning.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att klappa om de olika plattformar som finns inom vår infrastruktur och se till att de fungerar felfritt. Det har hänt väldigt mycket på just det området sen jag började på Qlosr så mycket handlar om att migrera miljöer från äldre plattformar till nyare, men också stötta vid incidenthanteringar och annat. Mitt slutmål är att jag inte ska göra någonting alls om dagarna när allting är uppdaterat och bara flyter på :)

Vad är det som gör att du valt att arbete med just nätverk? 
Jag halkade in i branschen på ett bananskal och jag har jobbat med just nätverk i runt 10 år nu. Det var inte riktigt vad jag hade föreställt mig men det är ett kul område då det i mångt och mycket handlar om problemlösning och att bygga saker på ett så snyggt sätt som möjligt.

Vad anser du vara de tre viktigaste faktorerna en kund behöver ha i beaktning när de väljer en nätverkslösning?
Till att börja med så skulle jag vilja trycka på att man gör en grundlig analys eller förstudie över vilka behov man har, antingen själv eller tillsammans med en leverantör. Hur många enheter kommer vara uppkopplade samtidigt? Vilken typ av enheter handlar det om och behöver de segmenteras? Behöver sagda enheter kommunicera med varandra och på vilka portar och protokoll? Finns det fiber draget mot fastigheten? Vilken kapacitet eller hastighet behövs? Bara ett urval av de frågor man behöver fundera över.

För det andra så bör man använda sig av samma hårdvarutillverkare, i synnerhet när det kommer till accesspunkter för det trådlösa nätverket. Det kan vara frestande att som tekniskt kunnig ställa ut en extra switch eller accesspunkt som man köpt in själv för att lösa ett problem med exempelvis dålig täckning, men det kan tyvärr orsaka mer problem.

Till sist så vill man gärna ha ett grundläggande säkerhetstänk. Brandväggar är bra och hjälpsamma men om de inte är konfigurerade korrekt och tydligt så finns risken att saker läcker igenom, eller att man överanvänder sig av portöppningar från Internet in mot något på det lokala nätverket för att man vill komma åt det hemifrån. Mycket går hand i hand med det första påståendet, men jag vill betona vikten av att hålla koll på sin IT-miljö.

Sen undrar vi såklart vem Martin är som person, vad gillar du att göra på fritiden?
När jag inte jobbar och tycker det är för långt till helgen så ägnar jag mig en del åt musik. Främst gitarrspelande, men tycker även om att springa på spelningar, stora som små. Utöver det så umgås jag med mina katter och slukar olika former av populärkultur och öl.

Slutligen – vad är det bästa med att arbete som nätverkstekniker på just Qlosr?
Det bästa är sammanhållningen med mina duktiga kollegor inom nätverksgruppen. Vi är väldigt duktiga på att hjälpa varandra i vårt arbete men vi har också otroligt kul ihop och lär varandra nya saker hela tiden.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen