Våra hållbarhetsmål sätts utifrån globala mål

Hållbarhet är inte bara en lokal insats, utan det handlar om att alla gemensamt bör sträva efter och bidra till ett mer hållbart globalt samhälle.

Våra hållbarhetsmål sätts utifrån globala mål

Förenta nationerna har tagit fram 17 globala mål, vilka är en del av Agenda 2030, där olika företag och organisationer själv väljer att arbeta för de globala mål som är mest relevanta för den verksamhet som bedrivs.

Qlosr har valt ut fem av de numrerade målen som (4) God utbildning, (5) Jämställdhet, (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (12) Hållbar konsumtion och produktion, (13) Bekämpa klimatförändringarna.

Vi tror att dessa mål, eller globala målområden, är sådana som vi på ett fokuserat och effektivt sätt kan verka för att uppnå hållbar förändring inom, genom vår verksamhet. Därför har vi i vår tur formulerat ett par egna mål inom respektive målområde som vi följer upp och kommer sammanfatta årsvis i en hållbarhetsrapport.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen