AI, ML, RPA och Generativ AI för nybörjaren

I en värld där teknologin utvecklas i blixtrande hastighet, har du säkert stött på begrepp som AI, ML, RPA och generativ AI. Men vad innebär de egentligen?

AI, ML, RPA och Generativ AI för nybörjaren

AI (Artificiell Intelligens) är en bred term som refererar till maskiner eller programvaror som efterliknar mänsklig intelligens. Med andra ord, system eller maskiner som kan lära sig av erfarenheter, anpassa sig till nya input och utföra uppgifter på ett sätt som framstår som mänskligt. AI-system kan till exempel förstå naturligt språk, identifiera bilder och till och med spela schack!

ML (Maskininlärning) är en underkategori av AI, där maskiner ges förmågan att lära sig från data utan att explicit programmeras för att göra det. Det innebär att dessa maskiner kan förbättra sin prestation över tid genom att lära sig av sina tidigare misstag och framgångar. Till exempel, om du har en ML-algoritm för att identifiera kattbilder, blir algoritmen bättre på att göra det ju fler kattbilder den får se.

RPA (Robotprocessautomatisering) handlar om att automatisera repetitiva och rutinmässiga affärsprocesser med hjälp av programvara, eller "robotar". Tekniken tillåter oss att konfigurera datorprogram eller "robotar" som kan interagera med system och applikationer på samma sätt som människor gör. Till exempel kan de fylla i formulär, kopiera och klistra in data, klicka på knappar och mycket mer, vilket kan spara företag mycket tid och pengar.

Slutligen är Generativ AI (Gen AI) en typ av AI som tar en mer aktiv roll i skapandeprocessen. Istället för att bara förutsäga eller klassificera data, kan generativ AI skapa nytt, unikt innehåll. Det kan användas för att skapa allt från musik och konst till litteratur och design. En populär typ av generativ AI är Generative Adversarial Networks (GANs). GANs fungerar genom att två AI-modeller interagerar med varandra - en skapar innehåll (kallas "generativ") och den andra granskar och bedömer kvaliteten på det skapade innehållet (kallas "diskriminator"). Genom denna interaktion lär den generativa modellen sig att skapa allt bättre och mer realistiskt innehåll.

Gen AI, och då främst ChatGPT från OpenAI, har under året fått stor uppmärksamhet i media och teknikgiganter såsom Microsoft, Google, Amazon och många fler satsar stora belopp inom området. Produkter och tjänster inom området har släppt i hög fart och vi kan förvänta oss många fler under hösten där Microsofts AI assistenter "Copilot" troligen är de med störst direkt effekt för spridningen av Gen AI på företagen.

Det finns mycket mer att lära sig om AI, ML, RPA och generativ AI, men förhoppningsvis ger detta en bra grund att bygga på.

Är du nyfiken på hur dessa teknologier kan revolutionera ditt företag? Kontakta oss för att upptäcka möjligheterna!


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen