IT-support från pedagogens perspektiv

Den digitala transformationen har förändrat delar av samhället i grunden, och skolan är inget undantag. Under coronapandemin har vikten av en fungerande IT-infrastruktur blivit allt tydligare. Företaget Qlosr ser nu ett behov av IT-stöd som är ännu mer anpassade till den pedagogiska världen.

IT-support från pedagogens perspektiv

Svenska företaget Qlosr erbjuder effektiva IT-lösningar till företag och skolor och den senaste tiden har behovet av paketerade och smarta IT-tjänster anpassade efter just skolmiljön ökat. En rad olika bakomliggande orsaker driver att lösningarna för skola behöver vara anpassade.

– Skolan har alltid varit en trygg plats för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, men i och med distansundervisningen blir de olika förutsättningarna väldigt tydliga. Vissa har inget internet och ingen dator. Skolan har då fått förse dessa med den utrustning som behövs, säger Gustav Tjernström, försäljningschef och delägare, Qlosr.

Det är bara ett exempel på hur skolan har blivit mer rörlig med tiden, med nya behov och utmaningar. Qlosr jobbar proaktivt med detta genom att jobba nära skolorna och skapa nya paketeringar tillsammans med dem. Genom kontinuerlig dialog och workshops jobbar de fram lösningar som kan appliceras på flera skolor.

– Vi har femton års erfarenhet av att jobba med skolor och har medvetet anställt personer med pedagogisk bakgrund – till exempel lärare – eftersom de känner till behoven bäst, säger Jonas Norberg, vd och delägare, Qlosr.

Han får medhåll av Tommy Cilthe som är IT-tekniker men har en bakgrund inom skolvärlden som lärare.

– Det är svårt att se hur man kan jobba med IT-support för skolor om man inte förstår eller har insyn i pedagogernas utmaningar, säger han.

Skolmiljön unik
Det andra affärsområdet Qlosr jobbar med är IT-lösningar mot företag. Just därför är de väldigt medvetna om hur unik skolmiljön är jämförelsevis och att det krävs en särskild insyn för att leverera en effektiv IT-infrastruktur till skolor. Gustav utvecklar:

– Ett mellanstort företag i Sverige har kanske 100 anställda, en skolkoncern kan ha 30 000 elever eller mer. Det är en enorm skillnad i volym och komplexitet – man får verkligen tänka till för att det ska fungera smidigt.

Qlosr erbjuder en paketerad IT-tjänst vilket innebär att kunden inte bara köper en dator utan en helhetslösning där datorn kommer förkonfigurerad med alla applikationer, säkerhetsinställningar och användaren redan är registrerad. Med andra ord är datorn redo att börja användas direkt. Qlosr har dessutom ett servicecenter som alltid kan ge snabb och personlig support.

IT-avdelning som tjänst
Qlosr spår en framtid där man mer eller mindre köper en IT-avdelning som en tjänst.

– Teknikförändringen är den kanske viktigaste faktorn till att man behöver köpa IT som tjänst. Med dagens rörliga skolor kan en IT-avdelning inte leverera allt, utan ofta behöver man en partner som kan leverera tjänster vid behov. Vi kan erbjuda en plattform som är stabil, driftsäker och anpassad efter pedagogerna och elevernas behov, avslutar Jonas.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen