Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt IT-avtal med Lärandegruppen i Sverige AB

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) har tecknat ett nytt IT-avtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster till Lärandegruppen i Sverige AB (”Lärandegruppen”). Avtalet har ett initialt värde på cirka 1 MSEK per år och längden på kontraktet är 1 + 2 år med efterföljande årsvis förlängning. Leveransen kommer att starta under det fjärde kvartalet 2022 och förväntas nå fulla volymer under det första kvartalet 2023.

Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt IT-avtal med Lärandegruppen i Sverige AB

Vi är otroligt glada över att Lärandegruppen har valt Qlosr Group som sin nya partner för IT-tjänster enligt prenumerationsmodellen. Affären har ett stort strategiskt värde för Qlosr Group som med detta ytterligare förstärker sin position som en av landets ledande aktörer inom IT-tjänster för skola och utbildningssektorn. Leveransen som primärt består av våra paketerade prenumerationstjänster inom serverdrift, infrastruktur och support kommer att tillgodose kundens behov för fortsatt tillväxt, säger Jonas Norberg Group CEO, Qlosr Group AB (publ)

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner och har cirka 1 000 medarbetare och driver totalt 35 skolor varav tre förskolor, åtta grundskolor, 23 gymnasieskolor och en yrkeshögskola. Lärandegruppen erbjuder förskola, grundskola och gymnasium på flera platser och även en yrkeshögskola och växer stadigt. Vinst återinvesteras i verksamheten för att utveckla den vidare. Det har resulterat i att Lärande har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för elever, medarbetare och partners.

Lärandegruppen i Sverige AB har fyra dotterbolag som alla omfattas av avtalet med Qlosr Group:

  • Lärande i Sverige AB
  • Lärande Partner i Östergötland AB
  • Lärande Förskolor och Grundskolor AB
  • The Learning Lab AB

Qlosr Group och Lärandegruppen fann varandra tidigt när vi sökte ny IT-partner. Paketeringen av tjänster möjliggör en rak och tydlig dialog om leveransens innehåll, respektive part vet exakt vad som förväntas. Qlosr Group har mött upp våra tydliga krav om en djup teknisk insyn i leveransen samt det vi
tycker är viktigast av allt, särskilt god service för alla våra lärare och övriga användare. Vi ser varmt
fram emot vårt kommande samarbete
, säger Stig Fjeldheim, CIO, Lärandegruppen i Sverige AB


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se


Om Qlosr Group AB (publ)
Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen