Qlosr inkluderar Great Place to Work i social hållbarhet

På Qlosr inkluderar vi Great Place To Work-metoden som en del av vårt hållbarhetsarbete kring social hållbarhet. Det ger våra intressenter möjlighet att få en känsla för hur vi som arbetsgivare, leverantör och kund behandlar våra medarbetare och hur vi är som god arbetsplats.

Qlosr inkluderar Great Place to Work i social hållbarhet

Qlosr har ett starkt engagemang i att verksamheten generellt ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Social hållbarhet kan förenklat delas upp i två delar: extern i form av samhällsengagemang (sponsring) och intern i form av arbetsmiljö, värderingar, kultur och medarbetarnöjdhet. Formellt är Qlosr ISO-certifierad i enlighet med ISO 45001 (arbetsmiljöledning) och är Great Place To Work-certifierad (baserat på resultat från medarbetarundersökning).

Många organisationer gör en årlig medarbetarundersökning, fast sällan görs en så omfattande undersökning som med den via Great Place To Work. Den senare mäter kamratskap, stolthet, rättvisa, respekt och trovärdighet via 61 påståenden. Resultat ställs mot omvärldens resultat och det krävs likaledes en adekvat nivå i undersökningens Trust Index för att erhålla certifiering och tillika behålla certifieringen årligen.

Som stolt Great Place To Work-arbetsplats delar vi gärna med oss mer om vårt hållbarhetsarbete.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen