Qlosr stödjer Stockholms Stadsmission - som i jul kämpar för de som kämpar

Som en del i vårt hållbarhetsarbete stöttar vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn i utsatthet och deras familjer.

Nu när ekonomin försämras blir det extra tufft för barnen som lever i utanförskap. Barnfamiljer som lever i social utsatthet har små eller inga ekonomiska marginaler alls.

Under julen blir utanförskapet extra påtagligt. Det finns inte pengar över till vare sig julklappar, julmat eller några aktiviteter på jullovet och högtiden förknippas med oro och ensamhet i stället för glädje och gemenskap.

Stockholms Stadsmission erbjuder ett alternativ och en jul där utanförskap ersätts av gemenskap. Stockholms Stadsmission delar ut julklappar, presentkort att handla julmat för och ordnar julfiranden, aktiviteter och utflykter, så att fler barn får en bättre julledighet.


Stockholms Stadsmission

I jul kämpar vi för de som kämpar.


Hur säker är din arbetsplats?

02 februari 2023

Världen blir oroligare och kraven är höga på att verksamheter ska kunna förse sina medarbetare med säkra arbetsplatser, därför har vi lanserat tjänsten "Säkrare arbetsplats".

Åk till toppen