Social hållbar mineralutvinning är vinnaren i längden

Hållbarhetsarbete handlar lika mycket om miljön som sociala aspekter. I varenda mobiltelefon och dator finns mineraler, ju bättre mineraler, desto bättre prestanda.

Social hållbar mineralutvinning är vinnaren i längden

Tenn, tungsten, tantal och guld, vilka gemensamt kallas för konfliktmineraler, är de mest eftertraktade mineralerna vilket gör att det ofta uppstår konflikter. Det handlar om konflikter som illegal brytning, missförhållanden och brott mot mänskliga rättigheter i samband med utvinning. EU har därför tagit fram en konfliktmineralförordning som syftar till att importörer ska ha en ansvarsfull anskaffning och söka spårbarhet i leverantörsledet.

Som ett led i Qlosrs hållbarhetsarbete har även vi infört en policy mot konfliktmineraler som innebär att vi ställer krav på att våra hårdvaruleverantörer kan redovisa hur och var deras utvinning görs. Det handlar om att gruvor och smältverk bör ligga utanför konfliktregioner eller att en oberoende part kan intyga att mineralerna framställts på ett korrekt sätt trots konfliktregion.

Arbetet är viktigt för att värna om mänskliga rättigheter och samtidigt kunna erbjuda hållbara produkter och tjänster till våra kunder.


Qlosr ❤ Stockholms Stadsmission

24 januari 2024

Vi på Qlosr är stolta över att meddela att vi även detta år har beslutat att stödja Stockholms Stadsmission, en organisation som arbetar för att göra skillnad för människor i utsatta situationer.

Åk till toppen